• 15404 |
  • 1399/06/05 |
  • 13:08
بررسی بازار قراضه آلومینیوم؛

ضایعات سفاله آلومینیوم خشک بیشترین افزایش قیمت را داشت

بررسی وضعیت بازار ضایعات آلومینیومی در روز پنجم شهریور ماه سال جاری گویای آن است که ضایعات سفاله آلومینیوم خشک و پیستون به ترتیب بیشترین و کمترین رشد قیمت را داشته‌اند.

در این گزارش، پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» به بررسی و مقایسه قیمت برخی از ضایعات آلومینیومی نسبت به قیمت‌های روز معاملاتی پیشین و همچنین هفته گذشته پرداخته است.

نمودار 1 تغییرات قیمت ضایعات آلومینیومی طی دو هفته گذشته را نشان می‌دهد. ضایعات سفاله آلومینیوم خشک، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به روز چهارم شهریور ماه سال جاری تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه پنجم شهریور ماه، با رشد 2.4 درصدی نسبت به روز گذشته، از 22 هزار و 330 تومان به ازای هر کیلوگرم به 22 هزار و 870 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

ضایعات سفاله آلومینیوم نرم در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه، دومین ضایعاتی است که در یک هفته افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه پنجم شهریور ماه، با رشد 1.2 درصدی نسبت به روز گذشته، از 18 هزار و 440 تومان به ازای هر کیلوگرم به 18 هزار و 670 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین آلومینیوم نرم نیز در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه، با قیمت 30 هزار و 920 تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد 1.1 درصدی را نسبت به روز قبل تجربه کرد و در رده سوم افزایش قیمت‌ها قرار گرفت.

طبق نمودار 1، ضایعات پیستون در روز پنجم شهریور ماه سال جاری، کمترین افزایش قیمت را طی یک هفته تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن چهارشنبه پنجم شهریور ماه، نسبت به روز گذشته یک درصد افت داشت و از 31 هزار و 40 تومان به ازای هر کیلوگرم به 30 هزار و 740 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

افزایش قیمت برخی ضایعات طی دو هفته گذشته

همان‌طور که در نمودار 2 آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم خشک بیشترین افزایش قیمت را طی هفته اخیر تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه پنجم شهریور ماه، با رشد 11.2 درصدی نسبت به هفته گذشته از 20 هزار و 560 تومان به ازای هر کیلوگرم به 22 هزار و 870 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه، قیمت رینگ آلومینیومی به عنوان دومین ضایعات نسبت به هفته گذشته 29 مرداد ماه، 5.9 درصد رشد قیمت را داشته و از 32 هزار و 460 تومان به ازای هر کیلوگرم به 34 هزار و 390 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم نرم نیز با رشد 5.2 درصد در روز چهار‌شنبه 29 مرداد از 17 هزار و 740 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 18 هزار و 670 تومان به ازای هر کیلوگرم در روز چهار‌شنبه پنجم شهریور رسیده و با این میزان رشد قیمت در رده سوم رشد هفتگی قرارگرفته است.

انتهای پیام//

چاپ خبر