• 262 |
  • 1396/02/12 |
  • 10:51
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران افزایش یافت؛

هلیدنگ توسعه معادن روی ایران در مسیر رشد

شرکت توسعه معادن روی ایران با داشتن رشد مثبت در سه ماهه سوم سال و با افزایش پیش‌بینی سود هر سهم در سه ماهه سوم سال جاری عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. قیمت هر سهم شرکت توسعه معادن روی از 2385 ریال در ابتدای مهرماه به 3221 ریال در انتهای آذرماه افزایش یافت که نشان دهنده افزایش35درصدی ارزش سهام شرکت است.

به گزارش اخبار فلزات؛ اصلی‌ترین دلیل افزایش ارزش سهام شرکت توسعه معادن روی را می‌توان در افزایش قیمت روی در بورس فلزات لندن دانست. با توجه به تاثیر افزایش جهانی نرخ فلزات اساسی بر قیمت سهام شرکت‌های داخلی، قیمت سهام شرکت‌های صنعت سرب و روی کشور نیز روندی افزایشی را، هر یک به سهم خود، با شیب ملایم یا تندی سپری کردند. همان طورکه در نمودار یک دیده می‌شود، در این بین شرکت توسعه معادن روی ایران با نماد کروی در تابلوی بورس اوراق بهادار، طبق نمودار یک، در سه ماهه سوم سال جاری، دو پرش قیمتی را در بازه‌های زمانی دهه اول آبان ماه و در دهه اول آذر ماه تجربه کرده است. با وجود کاهش قیمت پایانی هر سهم این شرکت از قیمت 3586 ریالی در 9 آذر به  3221 ریال در 5 دی،  به طور کلی قیمت سهام شرکت در مجموع در سه ماهه سوم سال، روند صعودی را در پیش داشت.

نماد شرکت توسعه معادن روی ایران به مدت دو هفته پس از 9 آذر ماه به منظور تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم بسته شده بود.  این شرکت در تاریخ 29/07/95 سود هر سهم خود را 152 ریال اعلام کرده بود و ولی مجدداً در تاریخ 13/09/95 درآمد پیش‌بینی سود سهم خود  را با یک رشد 30 ریالی به 182 ریال افزایش داد.

شرکت‌های هلدینگ توسعه معادن روی ایران عبارتند از: کالسیمین، فراوری مواد معدنی، ملی سرب و روی ایران، تولید روی بندرعباس، ذوب و احیای روی قشم، صنعت روی زنگان، بازرگانی توسعه روی زنجان، ذوب روی بافق، تولید روی ایران، معدنکاران انگوران، سرمایه‌گذاری اندیشه‌محوران و مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی. سهام شرکت توسعه معادن روی ایران، به هفت سهامدار عمده تعلق دارد که شامل: شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت افق نیلی خلیج فارس، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان، شرکت نگین ساحل رویال، صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان شهر، شرکت کالسیمین و شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه است و سهم هر یک از شرکت‌ها در نمودار دو مشاهده می‌شود. مجموع سهم سهامدارن خرد نیز 37/46 درصد است.

در نمودار سه میزان تغییرات و میزان سهام فعلی هر یک از سهامداران نشان داده شده است، به‌جز شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه و سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان که به میزان کمی سهام خود را کاهش داده‌اند، اغلب سهام‌داران میزان سهام خود را افزایش داده‌اند. البته در این بین شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان که سهامدار اصلی شرکت توسعه معادن روی ایرانیان است، تغییری در میزان سهام خود ایجاد نکرده است.

 

 

 

 

 

 

چاپ خبر