افزایش ظرفیت تولید کنسانتره، آند و کاتد در اردیبهشت ماه
بررسی عملکرد شرکت ملی مس؛

افزایش ظرفیت تولید کنسانتره، آند و کاتد در اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه ابتدایی سال 1399، بیانگر این است که محدودیت‌ها، رکود اقتصادی کشور و مشکلات موجود در تولید مانعی برای تلاش و جهش تولید نیست. «فملی» در اردیبهشت ماه در میزان تولید کنسانتره، آند و کاتد مس خوش درخشیده و رکوردهای شگفت‌آوری را نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ثبت رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بررسی جزئیات عملکرد مجتمع‌های فعال سرچشمه، خاتون‌آباد، میدوک، سونگون، دره‌الو و دره‌زار در بخش‌های تولید، ریخته‌گری، پالایشگاهی، تغلیظ و استخراج در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1399 و مقایسه آن دو ماه مشابه ماه سال 1398، نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران، در بخش‌های مختلف روند صعودی دارد.

طبق آمار منتشر شده میزان تولید کنسانتره مس در واحد تغلیظ مجتمع میدوک در اردیبهشت ماه سال جاری، 12 هزار تن ارزیابی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افت را به ثبت رسانده است. این واحد در دو ماه ابتدایی سال جاری در مجموع، 24 هزار و 206 تن کنسانتره تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5 درصد رشد داشته است. واحد تغلیظ مجتمع سونگون نیز در اردیبهشت ماه سال جاری با تولید 27 هزار و 324 تن کنسانتره مس نسبت به تولید این مجموعه در اردیبهشت ماه سال گذشته، 2 درصد افت داشته است، همچنین در دو ماه نخست سال 1399، 55 هزار و 893 تن کنسانتره تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 1398 تغییری حاصل نشده است. بررسی عملکرد مجتمع مس سرچشمه در اردیبهشت ماه سال جاری گویای رشد تولید این محصول نسبت به ماه مشابه در سال 1398 است. این مجتمع در ماه ذکر شده 66 هزار و 321 تن کنسانتره تولید کرد که در مقایسه با میزان تولید در اردیبهشت ماه سال 1398، رشد 9 درصدی را تجربه کرده است. مجتمع سرچشمه با تولید 127 هزار و 506 تن کنسانتره در دو ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دو ماه نخست بهار 1398، 3 درصد رشد داشته است.

مجتمع مس چهل کوره در دومین ماه سال جاری، 637 تن کنسانتره مس تولید کرد که 77 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارزیابی کرده و همچنین مس مزرعه با تولید 381 تنی کنسانتره در دو ماه اول سال جاری، افت 7 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه 1398 تجربه کرده است. به طور کلی، نمودار شماره 1 مجموع میزان تولید کنسانتره مس شرکت ملی صنایع مس ایران را در دو ماه نخست سال جاری و سال گذشته بازگو می‌کند. طبق این نمودار، شرکت ملی مس در دو ماه ابتدایی سال جاری در مجموع، 209 هزار و 405 تن کنسانتره تولید کرد که نسبت به مجموع تولید این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به میزان 203 هزار و 72 تن، 2 درصد رشد داشته است. شرکت ملی مس در اردیبهشت ماه سال جاری با 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 106 هزار و 547 تن کنسانتره تولید کرده است.

آمار منتشر شده از میزان تولید مس آند واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه نشان می‌دهد این مجموعه در اردیبهشت ماه سال جاری با تولید 20 هزار و 623 تن آند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان تولید 16 هزار و 399 تن، رشد 26 درصدی داشته است. همچنین مجتمع خاتون‌آباد با تولید 10 هزار و 336 تن در اردیبهشت ماه امسال، یک درصد رشد را نسبت به اردیبهشت 1398 با میزان تولید 10 هزار و 199 تن تجربه کرده است. طبق نمودار 2، مجموع تولید مس آندی شرکت ملی مس در دو ماه ابتدایی سال جاری، 61 هزار و 649 تن بوده که در مقایسه با مجموع تولید 57 هزار و 866 تنی آند در مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد داشته است. شرکت مس در مجموع در اردیبهشت ماه سال 1399، 30 هزار و 959 تن آند تولید کرد که نسبت به اردیبهشت 1398، 16 درصد افزایش در تولید این محصول به ثبت رسانده است.

بررسی میزان تولید کاتد مس شرکت ملی مس نشان می‌دهد مجتمع‌های مس سرچشمه و میدوک در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری در تولید این محصول عملکرد نزولی از خود به نمایش گذاشته‌اند. گفتنی است که میزان تولید کاتد مس در واحد پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه 14 هزار و 808 تن ارزیابی شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افت در تولید را بازگو می‌کند. قابل ذکر است که میزان تولید کاتد این واحد در دو ماه ابتدایی سال 1399، 27 هزار و 353 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با میزان تولید 28 هزار و 836 تن، 5 درصد افت داشته است. همچنین مقدار تولید کاتد در واحد لیچینگ این مجتمع در دومین ماه سال جاری، 620 تن گزارش شده است که نسبت به تولید 570 تنی آن در اردیبهشت 1398، رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد.

واحد لیچینگ میدوک نیز با تولید 485 تنی، افت 7 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته با میزان تولید 519 تن، تجربه کرده است. در بخش پالایشگاه مجتمع میدوک نیز 9 هزار و 316 تن کاتد مس تولید شد که در مقایسه با تولید هفت هزار و 271 تنی در اردیبهشت 1398، رشد 28 درصدی را ارزیابی می‌کند.

نمودار 3، مجموع تولید کاتد مس در دو ماه فروردین و اردیبهشت را بیان می‌کند. بر اساس این نمودار، مجموع تولید کاتد در دو ماه ابتدایی سال 1399، 43 هزار و 188 تن گزارش شده که نسبت به مجموع تولید سال گذشته با میزان 45 هزار و 144 تن، 4 درصد افت تولید را گزارش می‌کند. مجموع تولید کاتد در اردیبهشت ماه، نشانگر رشد 8 درصدی تولید نسبت به اردیبهشت 1398 با میزان تولید 23 هزار و 437 تن است.

در سبد محصولات جانبی شرکت مس، مولیبدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، در اردیبهشت ماه سال 1399 و سال 1398 به ترتیب 485 تن و 566 تن مولیبدن تولید شده است که مقایسه این دو عدد افت 14 درصدی تولید این محصول را در سال جاری نمایان می‌کند، اما مجتمع سونگون با تولید 179 تنی مولیبدن در اردیبهشت ماه سال جاری رشد 9 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته با میزان تولید 165 تن را گزارش می‌دهد. بر اساس نمودار 4 که مجموع تولید این محصول جانبی در فروردین و اردیبهشت ماه سال‌های 1398 و 1399 را نشان می‌دهد، می‌توان دریافت که شرکت ملی مس در دو ماه ابتدایی سال جاری با مجموع تولید یک هزار و 369 تن، افت 5 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نمایش گذاشته، همچنین این شرکت در ماه گذشته نسبت به اردیبهشت ماه سال 1398 افت 9 درصدی در تولید مولیبدن را تجربه کرده است.

لجن طلا و نقره از دیگر محصولات شرکت ملی مس به شمار می‌رود. این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری در واحد پالایشگاهی دو مجتمع سرچشمه و میدوک به ترتیب 38 و 26 تن لجن طلا و نقره تولید کرد که مجتمع مس سرچشمه شاهد 31 درصد افت و میدوک شاهد 18 درصد رشد تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودند.

در قسمت معدنی نیز میزان تولید سنگ سولفیدی شرکت ملی مس به این شرح است؛ در معدن میدوک 731 هزار و 433 تن سنگ تولید شد که نسبت به اردیبهشت 1398، 2 درصد رشد داشته است. همچنین در معدن سرچشمه که بیشترین میزان تولید سنگ سولفیدی در این معدن رخ می‌دهد، شاهد تولید دو میلیون و 825 هزار و دو تن سنگ در ماه گذشته بودیم که با این میزان تولید، تغییری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است. در معدن سونگون نیز یک میلیون و 269 هزار و 437 تن سنگ سولفیدی تولید شد که نسبت به اردیبهشت 1398، 2 درصد کاهش را در تولید گزارش می‌دهد. معدن چهل‌کوره نیز افت 77 درصدی را با میزان تولید هفت هزار و 546 تن سنگ سولفیدی تجربه کرده است. طبق نمودار 5، در مجموع شرکت مس با تولید 9 میلیون و 192 هزار و 172 تن سنگ سولفیدی در دو ماه ابتدایی سال جاری، 4 درصد افت تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برآورد کرده است.


مجموع استخراج مس از هشت معدن شرکت ملی مس در اردیبهشت ماه سال جاری، 14 میلیون و 888 هزار و 398 تن بود که معدن در‌آلو با سهم 286 هزار و 322 تنی رشد 110 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است. معدن دره‌زار با استخراج 214 هزار و 268 تن مس افزایش 21 درصدی را گزارش می‌دهد. میزان استخراج در معدن چاه‌فیروزه نسبت به اردیبهشت 1398، 15 درصد رشد داشته و به 914 هزار و 235 تن رسیده است. در معدن چهل‌کوره نیز 146 هزار و 65 تن استخراج صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 50 درصد کاهش را بازگو می‌کند.

اردیبهشت ماه سال جاری در معدن ایجو، 260 هزار و 387 تن استخراج صورت گرفته که نشان از رشد 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. معدن سونگون نیز با استخراج سه میلیون و 778 هزار و 173 تن افت 5 درصدی را نسبت به اردیبهشت 1398، تجربه کرده است، همچنین معدن مس سرچشمه بیشترین میزان استخراج را به خود اختصاص داده اما با میزان 6 میلیون 948 هزار و 15 تن استخراج، 5 درصد کاهش در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را روایت می‌کند. در معدن میدوک، با استخراج دو میلیون و 340 هزار و 933 تن مس، افت 12 درصدی نسبت اردیبهشت ماه سال گذشته به ثبت رسیده است. شرکت ملی مس در دو ماه ابتدایی سال جاری در مجموع 26 میلیون و 926 هزار و 219 تن استخراج داشت.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیستمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و نوزدهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هجدهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفدهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و شانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: