رشد 9 درصدی درآمد «فنوال»
در تیر ماه 1399؛

رشد 9 درصدی درآمد «فنوال»

شرکت نورد آلومینیوم در اولین ماه فصل تابستان 1399، در میزان تولید و فروش محصولات خود افت اندکی را نسبت به خرداد ماه سال جاری به ثبت رسانده است، اما افزایش قیمت آلومینیوم به کمک این شرکت آمده و موجب افزایش درآمد 0.9 درصدی «فنوال» در تیر ماه 1399 شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399 نشان از آن دارد که این شرکت در ماه ذکر شده همچون سه ماه گذشته کامپوزیت تولید نکرده و هیچ فروشی در این زمینه نداشته است.

شرکت نورد آلومینیوم بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده ورق و کویل آلومینیومی در کشور است که بیشترین سهم را در تامین مواد اولیه کارخانه‌های پایین‌دستی محصولات تخت آلومینیوم دارد. بررسی فعالیت شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399 نشان می‌دهد که این شرکت مسیر نسبتا خوبی را پیش رو دارد؛ به گونه‌ای که در این ماه، فنوال فعالیت تولیدی و فروش خود را در حالت ثبات حفظ کرده و درآمد حاصل از فروش محصولات به چندین برابر میزان خرداد ماه رسیده است.

همان‌طور که در نمودار 1 آمده، شرکت نورد آلومینیوم در حوزه‌هایی همچون ورق کامپوزیت، ورق آلومینیومی، کلد، کویل و تسمه فعال است و همچنین محصولات دیگری را نیز تولید و صادر می‌کند البته سهم عمده‌ای از سبد تولیدی این شرکت مربوط به ورق است و در تیر ماه، میزان تولید این نوع محصول 694 تن گزارش شد که نسبت به میزان تولید این محصول در خرداد ماه رشد 26.5 درصدی داشته است.

مجموع تولیدات شرکت نورد آلومینیوم در خرداد ماه 1399 به میزان یک هزار و 537 تن بود که با کاهش 11.5 درصدی در تیر ماه سال جاری به یک هزار و 360 تن رسیده است. همچنین نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز رشد 6.2 درصدی را در این زمینه مشاهده می‌کنیم.

رشد 24.9 درصدی فروش ورق نسبت به خرداد ماه

میزان فعالیت شرکت نورد آلومینیوم در زمینه تولید ورق آلومینیومی نسبت به خرداد ماه سال جاری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. تولید ورق شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 26.5 درصد نسبت به خرداد ماه سال 1399، افزایش داشته و از 549 تن 694 تن رسیده است؛ همچنین این میزان تولید نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 664 تن بود، 4.6 درصد رشد را نشان می‌دهد.

گفتنی است مدیران شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه نیز همچون خرداد ماه، آماری برای تولید کامپوزیت اعلام نکردند و گزارشی از فروش این محصول اعلام نشده است.

میزان فروش ورق فنوال در تیر ماه نسبت به ماه معاملاتی پیش از آن افزایش چشمگیری داشت. فروش ورق این شرکت از 536 تن در خرداد ماه 1399 به 669 تن در تیر ماه رسید. به این ترتیب، شرکت نورد آلومینیوم رشد 24.9 درصدی را در حوزه فروش ورق تجربه کرد.

نرخ فروش ورق در تیر ماه نسبت به خرداد ماه سال جاری روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که از 37 هزار و 29 تومان به ازای هر کیلوگرم، با رشدی بالغ بر 12درصد به 41 هزار و 499 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این میزان افزایش مبلغ فروش، نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، بالغ بر 43.4 درصد رشد داشته است.

افت 67 درصدی تولید کویل در یک ماه

کویل تولید شده در مجموعه کارخانه‌های نورد آلومینیوم در خرداد ماه، 247 تن بود که با 67 درصد افت به 82 تن در تیر ماه رسید. میزان تولید این کارخانه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افت قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 123 تن تولید داشته که افت 33.5 درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

میزان فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم، در تیر ماه 81 تن بود که نسبت به فروش 174 تنی خرداد ماه، 53.4 درصد افت داشت. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 30.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. چنانچه عملکرد شرکت نورد آلومینیوم نشان می‌دهد، میزان فروش کویل در تیر ماه کمتر از میزان تولید است.

نرخ فروش کویل تولید شده این کارخانه، در تیر ماه یک درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت؛ به گونه‌ای که از 38 هزار و 434 تومان به ازای هر کیلوگرم به 38 هزار و 52 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

رشد تولید تسمه نسبت به خرداد ماه

میزان تولید تسمه کارخانه نورد آلومینیوم در تیر ماه سال 1399، بالغ بر 266 تن بود و نسبت به خرداد ماه که میزان تولید تسمه حدود 184 تن بود، شاهد رشد 44.5 درصدی در این زمینه هستیم همچنین این میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 35.2 درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که تولید این محصول در تیر ماه سال گذشته 197 تن بود.

گفتنی است میزان فروش این محصول 28.1 درصد نسبت به خرداد ماه که کارخانه نورد آلومینیوم 203 تن فروش داشت، افزایش داشت؛ همچنین این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 10.8 درصد رشد را تجربه کرد. قابل ذکر است که میزان فروش تسمه در تیر ماه سال جاری 261 تن محاسبه شده است.

نرخ فروش این نوع محصول در تیر ماه 40 هزار و 493 به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به خرداد ماه سال جاری و تیر ماه سال گذشته به ترتیب 8.8 و 18.1 درصد رشد داشته است.

کاهش میزان تولید کلد

میزان تولید کلد شرکت نورد آلومینیوم در خرداد ماه سال 1399، 248 تن بود که در تیر ماه کاهش یافت و به 202 تن رسید. میزان تولید کلد در این شرکت نسبت به تیر ماه سال 1398 که میزان آن 140 تن بود، 44.9 درصد رشد داشت.

«فنوال» در تیر ماه میزان 203 تن کلد فروخت که نسبت به خرداد ماه با میزان فروش 235 تن افت 13.7 درصدی را تجربه کرده است. همچنین این شرکت با فروش 140 تنی کلد در تیر 1398، رشد 44.6 درصدی را روایت می‌کند.

مبلغ فروش کلد در تیر ماه، 4.9 درصد نسبت به خرداد ماه رشد داشت و از 42 هزار و 180 تومان به ازای هر کیلوگرم در خرداد ماه به 44 هزار و 242 تومان به ازای هر کیلوگرم در اردیبهشت ماه رسید.

کاهش 60.8 درصدی تولید محصولات کارمزدی

شرکت نورد آلومینیوم در زمینه تولید محصولات کارمزدی، فعالیت خود را در تیر ماه 1399، نسبت به ماه گذشته (خرداد ماه 1399)، 60.8 درصد کاهش داد؛ میزان تولید این نوع محصولات در خرداد ماه 296 تن بود و در تیر ماه به 116 تن کاهش یافت؛ همچنین میزان تولید محصولات کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 12.4 درصد رشد یافت؛ به گونه‌ای که در سال گذشته، این میزان 103 تن بود.

«فنوال» در تیر ماه 1399، 116 تن محصول کارمزدی فروخت و نسبت به فروش 296 تنی در خرداد ماه افت 60.8 درصدی را تجربه کرد. همچنین این شرکت رشد 12.4 درصدی را نسبت به تیر 1398 به ثبت رساند.

نرخ فروش محصولات کارمزدی همانند سایر محصولات تولید شده این شرکت در تیر ماه، افزایش یافت و از 10 هزار و 955 تومان به ازای هر کیلوگرم به 15 هزار و 56 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رشد 37.4 درصدی را در این زمینه ثبت کرد. همچنین نرخ فروش این محصولات نسبت به سال گذشته (تیر ماه 1398)، 10.2 درصد افزایش یافته است.

 

افزایش درآمد ماهانه

همان‌گونه که در نمودار شماره 2 آمده است، کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399، جمعا حدود یک هزار و 360 تن انواع محصولات آلومینیومی تولید کردند که 116 تن آن کارمزدی بود. کل تولیدات این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 11.5 درصد کاهش داشت. همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 6.2 درصد رشد داشته است.

کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399، جمعا حدود یک هزار و 330 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی فروخت که 116 تن آن از محصولات کارمزدی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 8.7 درصد کاهش داشت و این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 0.4 درصد افت را نشان می‌دهد.

کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399، جمعا حدود 521 میلیارد و 473 میلیون ریال از محل فروش، درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 9 درصد رشد داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31.1 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی‌ و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌ و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌ و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌امین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: