درآمد «فباهنر» 16.1 درصد رشد یافت
طی یک ماه؛

درآمد «فباهنر» 16.1 درصد رشد یافت

شرکت صنایع مس شهید باهنر در پنجمین ماه از سال 1399 در تولید و فروش محصولات آلیاژی نسبت به محصولات مسی عملکرد بهتری داشته و موفق به کسب درآمد 302 میلیارد تومانی شده است که رشد 75.8 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گزارش می‌کند. درآمد «فباهنر» در مرداد ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن نیز 16.1 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت صنایع مس شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، در میزان تولید و فروش محصولات مسی و آلیاژی عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش نگذاشت اما توانست به درآمد قابل ملاحظه‌‌ای دست یابد. جزئیات عملکرد این شرکت در ماه مورد بررسی در ادامه آمده است.

رشد 15.5 درصدی تولید محصولات مسی

در این گزارش عملکرد شرکت صنایع مس باهنر در دومین ماه فصل تابستان سال 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نمودار 1 میزان تولید و فروش محصولات مسی شرکت صنایع باهنر در مرداد ماه را روایت می‌کند. طبق این نمودار، «فباهنر» در پنجمین ماه از سال جاری به میزان یک هزار و 97 تن محصولات مسی که شامل مقطع، تسمه، ورق و لوله می‌شود را تولید کرده است. این شرکت در ماه مذکور همچون ماه گذشته لوله مسی را در سبد تولیدات خود قرار داد و 339 تن از این محصول تولید کرد. قابل ذکر است که با این میزان تولید لوله مسی، 2.7 درصد رشد نسبت به ماه تیر سال جاری و همچنین 27 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال 1398 داشته است. در مرداد ماه سهم تولید تسمه و ورق 607 تن و مقاطع مسی 151 تن بود که به ترتیب نسبت به تیر ماه، 0.8 درصد افت و 52.8 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین تغییر میزان تولید تسمه، ورق و مقاطع مسی در ماه مورد بررسی نسبت به مرداد ماه 1398، به ترتیب 38.6 درصد رشد و 38.4 درصد افت بوده است.

به طور کلی، شرکت شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، با تولید یک هزار و 97 تن محصولات مسی، افت 13.1 درصدی را نسبت به تیر ماه به ثبت رساند. همچنین این شرکت با این میزان تولید محصولات مسی نسبت به مرداد ماه سال 1398، رشد 15.5 درصدی را گزارش می‌کند.

رشد 5.2 درصد فروش محصولات مسی

همچنین نمودار 1 نشان می‌دهد، شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه سال جاری، یک هزار و 339 تن محصولات مسی فروخته است که 136 تن آن مربوط به فروش خارجی و یک هزار و 203 تن آن به فروش داخلی اختصاص دارد. لازم به ذکر است که 136 تن فروش خارجی مربوط به صادرات تسمه، ورق، مقاطع و لوله مسی بود. این شرکت در ماه مذکور توانست 313 تن لوله مسی را نیز در بازار داخلی مورد معامله قرار دهد و با این میزان فروش نسبت به فروش 280 تنی لوله مسی در تیر ماه، رشد 11.78 درصدی را نشان می‌دهد. میزان فروش داخلی ورق، تسمه و مقاطع مسی به ترتیب 596 تن و 294 تن بود که نسبت به تیر ماه سال جاری 4.48 درصد افت و 4.62 درصد افزایش در فروش را گزارش می‌کند. در مجموع با توجه به میزان فروش یک هزار و 339 تنی محصولات مسی، شرکت باهنر 0.8 درصد افت نسبت به تیر ماه سال جاری و 5.2 درصد رشد نسبت به مرداد ماه سال 1398 را تجربه کرده است.

رشد 24 درصدی تولید محصولات آلیاژی «فباهنر»​

نمودار 2 نشان می‌دهد که شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه سال جاری، در مجموع یک هزار و 972 تن محصولات آلیاژی تولید کرد که در این میان سهم هر محصول به تفکیک، لوله برنجی 55 تن، تسمه و ورق برنجی یک هزار و 31 تن و مقاطع برنجی 886 تن بود. با این میزان تولید شاهد افت 29.5 درصدی تولید لوله برنجی، کاهش 26.1 درصدی تولید تسمه و ورق برنجی و رشد 7 درصدی تولید مقاطع برنجی نسبت به تیر ماه سال جاری هستیم. همچنین این شرکت با میزان تولید لوله، تسمه و مقاطع برنجی در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 51.8 درصد افت، 27.9 درصد رشد و 32.2 درصد افزایش را تجربه کرده است. «فباهنر» با تولید یک هزار و 972 تنی محصولات آلیاژی در ماه مورد بررسی، 8.3 درصد افت نسبت به تیر ماه سال 1399 و 24 درصد افزایش نسبت به تولید مرداد ماه سال 1398 داشته است.

رشد 2.7 درصدی فروش محصولات آلیاژی

همچنین نمودار 2 گویای آن است که شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه، یک هزار و 834 تن محصولات آلیاژی فروخته که 2.7 درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن و 16.9 درصد افت نسبت به ماه مشابه در سال 1398 داشته است. از این میزان فروش، 11 تن سهم صادرات و یک هزار و 823 تن آن مربوط به فروش داخلی است. «فباهنر» در مرداد ماه 11 تن تسمه ورق برنجی صادر کرد که در مقایسه با ماه پیش از آن افت 73.8 درصدی را بازگو می‌کند.

همچنین این شرکت در مرداد ماه فروش خارجی مقاطع و لوله برنجی نداشت. «فباهنر» با فروش داخلی یک هزار و 31 تن تسمه و ورق برنجی رشد 7.2 درصدی را نسبت به تیر ماه سال جاری به ثبت رسانده است. همچنین این شرکت در فروش داخلی لوله برنجی افت 28.4 درصدی را نسبت به ماه پیش از آن گزارش می‌کند. فروش داخلی مقاطع برنجی در مرداد ماه سال جاری، 740 تن بود که نسبت به تیر ماه شاهد رشد 0.5 درصدی هستیم.

نمودار 3 نرخ فروش محصولات مسی شرکت صنایع مس شهید باهنر را در مرداد ماه روایت می‌کند. طبق این نمودار، شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه هر کیلوگرم تسمه و ورق مسی را 142 هزار و 274 تومان، مقاطع مسی 108 هزار و 726 تومان و لوله مسی را 96 هزار و 17 تومان فروخته است که به ترتیب رشد 15.7 درصدی، افزایش 20.3 درصدی و رشد 52.3 درصدی را نسبت به تیر ماه به همراه داشته‌اند.

 

بر اساس نمودار 4 نرخ فروش محصولات آلیاژی این شرکت در مرداد ماه، هر کیلوگرم مقطع برنجی 75 هزار و 867 تومان، لوله برنجی 100 هزار و 754 تومان و تسمه و ورق برنجی 74 هزار و 59 تومان بوده است. نرخ فروش هر کدام از محصولات آلیاژی به ترتیبی که ذکر شده نسبت به تیر ماه سال جاری رشد 6.7 درصدی، افت 5.1 درصدی و رشد 7.4 درصدی را روایت می‌کنند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، 302 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که 16.1 درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن و 75.8 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال 1398 داشته که 284 میلیارد و 13 میلیون تومان درآمد «فباهنر» حاصل از فروش داخلی و 18 میلیارد و 244 میلیون تومان دیگر از فروش خارجی کسب شده است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
مطالب مرتبط
با صلابت در مسیر رشد گام برمی‌داریم
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی‌ و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌ و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌ و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی‌امین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: