«کچاد» 6 هزار و 591 میلیارد تومان درآمد کسب کرد/ رشد 10 درصدی تولید
در 6 ماهه نخست امسال؛

«کچاد» 6 هزار و 591 میلیارد تومان درآمد کسب کرد/ رشد 10 درصدی تولید

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ضمن شکستن رکورد تولید در 6 ماه نخست سال جاری با تولید هشت میلیون و 411 هزار و 566 تن محصول، توانست 65 هزار و 911 میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان دومین تولیدکننده محصولات سنگ‌‌آهنی در کشور، موفق به ثبت رکوردهای تولید در بخش کنسانتره و گندله شد و افزایش تولید را در این دو بخش تجربه کرد.

میزان تولید چادرملو 10 درصد افزایش یافت

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در 6 ماه نخست سال جاری پنج میلیون و 27 هزار و 318 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانسته بود چهار میلیون و 635 هزار و 553 تن کنسانتره تولید کند.

«کچاد» در 6 ماه ابتدایی سال جاری 171 هزار و 675 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افت دارد. این شرکت در 6 ماه اول سال قبل 186 هزار و 695 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرده بود.

چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال جاری موفق به تولید 26 هزار و 171 تن آپاتیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 18 هزار و 364 تن آپاتیت تولید کرد.ه بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1399 یک میلیون و 874 هزار و 905 تن گندله تولید شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 7 درصد رشد دارد. چادرملو در 6 ماه ابتدایی سال قبل یک میلیون و 742 هزار و 17 تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در 6 ماه اول سال جاری 832 هزار و 355 تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه با سال قبل 9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1398، حدود 759 هزار و 551 تن آهن اسفنجی تولید داشت.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانست 479 هزار و 142 تن شمش فولادی تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش یافته است. چادرملو سال گذشته طی 6 ماه نخست سال قبل 496 هزار و 187 تن شمش فولادی تولید کرده بود.

مجموع تولید چادرملو در 6 ماه نخست امسال به هشت میلیون و 411 هزار و 566 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد دارد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1398 توانسته بود هفت میلیون و 586 هزار و 384 تن محصول تولید کند.

کاهش 11 درصدی حجم فروش «کچاد»

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در 6 ماه نخست سال جاری دو میلیون و 717 هزار و 911 تن کنسانتره به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افت دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانست دو میلیون و 791 هزار و 193 تن کنسانتره بفروشد.

«کچاد» در 6 ماه ابتدای سال جاری 96 هزار و 473 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده فروخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد دارد. این شرکت در 6 ماه اول سال قبل 94 هزار و 733 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده فروخته بود.

چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال جاری موفق به فروش 30 هزار و 403 تن آپاتیت شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 33 هزار و 888 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1399، 565 هزار و 74 تن گندله فروخته شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 35 درصد کاهش دارد. چادرملو در 6 ماه ابتدای سال قبل 870 هزار و 40 تن گندله فروخته بود.

«کچاد» در 6 ماه اول سال جاری 100 هزار و 891 تن آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل 40 درصد کاهش نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدای سال 1398، حدود 169 هزار و 667 تن آهن اسفنجی فروخت.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال 1399 موفق به فروش 443 هزار و 816 تن شمش فولادی شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش یافته است. چادرملو سال گذشته طی 6 ماه نخست سال قبل توانست 496 هزار و 617 تن شمش فولادی به فروش برساند.

در همین حال چادرملو در 6 ماه اول سال 1399 توانست یک میلیون و 114 هزار و 356 کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری بفروشد.

جمع فروش چادرملو در 6 ماه نخست امسال به سه میلیون و 954 هزار و 568 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش دارد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1398 توانسته بود چهار میلیون و 456 هزار و 138 تن محصول بفروشد.

رشد 43 درصدی فروش «کچاد»

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در 6 ماه نخست سال جاری از محل فروش کنسانتره 25 هزار و 429 میلیارد و 553 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد رشد دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانست با فروش کنسانتره 15 هزار و 351 میلیارد و 833 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«کچاد» در 6 ماه ابتدای سال جاری 430 میلیارد و 225 میلیون ریال از سنگ‌آهن دانه‌بندی شده درآمد داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 117 درصد رشد دارد. این شرکت در 6 ماه اول سال قبل 197 میلیارد و 581 میلیون ریال سنگ‌‌آهن دانه‌بندی شده فروخته بود.

چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال جاری موفق به کسب درآمد 146 میلیارد و 449 میلیون ریالی از آپاتیت شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 123 میلیارد و 337 میلیون ریال درآمد از آپاتیت داشت.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1399، به دلیل فروش گندله هفت هزار و 968 میلیارد و 175 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 6 درصد رشد دارد. چادرملو در 6 ماه ابتدای سال قبل از فروش گندله هفت هزار و 514 میلیارد و 870 هزار ریال فروخته بود.

«کچاد» در 6 ماه اول سال جاری سه هزار و 217 میلیارد و 482 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل 14 درصد افزایش نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدای سال 1398، حدود دو هزار و 802 میلیارد و 495 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخت.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه ابتدایی سال 1399 موفق به کسب درآمد 27 هزار و 944 میلیارد و 684 میلیون ریال از محل شمش فولادی شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش یافته است. چادرملو سال گذشته طی 6 ماه نخست سال قبل درآمد 19 هزار و 326 میلیارد و 229 میلیون ریالی از شمش فولادی داشته باشد.

در همین حال، چادرملو در 6 ماه اول سال 1399 توانست با فروش یک میلیون و 114 هزار و 356 کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری، 774 میلیارد و 815 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در 6 ماه نخست امسال به 65 هزار و 911 میلیارد و 492 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد دارد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1398 توانسته بود 46 هزار و 67 میلیارد و 651 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
فلزات و مواد- فارسی
گل گهر
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
نمایشگاه متافو
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: