«فنوال» در ماه میانی سال مثبت عمل کرد

«فنوال» در ماه میانی سال مثبت عمل کرد

شرکت نورد آلومینیوم شهریور ماه 1399 را با ثبت رکوردهای مطلوبی در میزان تولید و فروش محصولات آلومینیومی و کارمزدی به پایان رساند. با نگاهی اجمالی به آمار منتشر شده این شرکت در شهریور ماه سال گذشته، می‌توان به عملکرد مثبت «فنوال» در طی یک سال پی برد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399 نشان از آن دارد که این شرکت در ماه ذکر شده برای اولین بار در سال جاری، 16 کیلوگرم کامپوزیت تولید کرده و توانست 316 تن از موجودی انبار این محصول را به فروش برساند.

شرکت نورد آلومینیوم، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده ورق و کویل در کشور است که بیشترین سهم را در تامین مواد اولیه کارخانه‌های پایین‌دستی محصولات تخت آلومینیوم دارد. بررسی فعالیت شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399 نشان می‌دهد که این شرکت در مجموع عملکرد رو به رشدی را از خود به نمایش گذاشته است؛ به گونه‌ای که در این ماه، «فنوال» فعالیت تولیدی و فروش خود را در حوزه محصولاتی همچون کویل، کلد و کارمزدی افزایش داده و توانسته نسبت به ماه پیش از آن و همچنین شهریور ماه 1398 ارقام قابل قبولی را به ثبت برساند.

همان‌طور که در نمودار 1 آمده، شرکت نورد آلومینیوم در حوزه‌هایی همچون ورق کامپوزیت، ورق آلومینیومی، کلد، کویل و تسمه فعال است و همچنین محصولات دیگری را نیز تولید و صادر می‌کند البته سهم عمده‌ای از سبد تولیدی این شرکت مربوط به ورق است که در شهریور ماه، میزان تولید این نوع محصول 391 تن گزارش شد که نسبت به میزان تولید این محصول در مرداد ماه رشد 2.8 درصدی داشته است.

مجموع تولید شرکت نورد آلومینیوم در مرداد ماه 1399 به میزان یک هزار و 197 تن بود که با افزایش 2.3 درصدی در شهریور ماه سال جاری به یک هزار و 225 تن رسیده است. همچنین نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز رشد 53.2 درصدی را مشاهده می‌کنیم.

رشد 46 درصدی فروش ورق نسبت به مرداد ماه

تولید ورق، اصلی‌ترین فعالیت شرکت نورد آلومینیوم محسوب می‌شود و با این وجود میزان فعالیت این شرکت در زمینه تولید ورق نسبت به مرداد ماه سال جاری رشد داشته است. تولید ورق شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 2.8 درصد نسبت به مرداد ماه سال 1399، افزایش داشته و از 380 تن به 391 تن رسیده است. همچنین این میزان تولید نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته که 290 تن بود، 34.6 درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان فروش ورق «فنوال» در شهریور ماه نسبت به ماه معاملاتی پیش از آن افزایش قابل توجهی داشته است؛ در نهایت فروش ورق این شرکت از 254 تن در مرداد ماه 1399 به 371 تن در شهریور ماه رسید. به این ترتیب، شرکت نورد آلومینیوم رشد 46 درصدی را در حوزه فروش ورق تجربه کرد.

نرخ فروش ورق در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه سال جاری روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که از 52 هزار و 822 تومان به ازای هر کیلوگرم، با رشدی بالغ بر 26 درصد به 66 هزار و 591 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که البته این میزان افزایش مبلغ فروش، نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، بالغ بر 144 درصد رشد داشته است.

گفتنی است شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه بعد از پنج ماه متوالی عدم تولید کامپوزیت، 16 کیلوگرم از این محصول را تولید کردند و در ماه مذکور 316 تن از موجودی انبار این محصول به فروش رسید.

افت 67 درصدی فروش کویل در ماه مورد بررسی

میزان کویل تولید شده در مجموعه کارخانه‌های نورد آلومینیوم در مرداد ماه، 116 تن بود که با 38.5 درصد افت به 71 تن در شهریور ماه رسید. میزان تولید این کارخانه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افت قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 145 تن تولید داشته که افت 50.7 درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

میزان فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم، در شهریور ماه 61 تن بود که نسبت به فروش 184 تنی مرداد ماه، 67 درصد افت داشت. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز 56.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. چنانچه عملکرد شرکت نورد آلومینیوم نشان می‌دهد، میزان فروش کویل در شهریور ماه نسبت به چهار ماه گذشته کمترین میزان تولید و فروش این محصول به حساب می‌آید.

نرخ فروش کویل تولید شده این کارخانه، در شهریور ماه 23.1 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت؛ به گونه‌ای که از 41 هزار و 95 تومان به ازای هر کیلوگرم به 50 هزار و 589 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

رشد 14.5 درصدی تولید تسمه

میزان تولید تسمه کارخانه نورد آلومینیوم در شهریور ماه سال 1399، بالغ بر 225 تن بود و نسبت به مرداد ماه که میزان تولید تسمه حدود 196 تن بود، شاهد رشد 14.5 درصدی در این زمینه هستیم. همچنین این میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 14.5 درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که تولید این محصول در شهریور ماه سال گذشته نیز 196 تن بود.

میزان فروش تسمه در شهریور ماه سال جاری 226 تن بود که 9.6 درصد رشد را نسبت به مرداد ماه که کارخانه نورد آلومینیوم 206 تن فروش داشت، تجربه کرده است؛ همچنین این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 27.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ فروش این نوع محصول در شهریور ماه 44 هزار و 231 به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به مرداد ماه سال جاری و شهریور ماه سال گذشته به ترتیب 4.5 و 38.5 درصد رشد داشته است.

رشد 98.3 درصدی میزان تولید کلد نسبت به شهریور 1398

میزان تولید کلد شرکت نورد آلومینیوم در مرداد ماه سال 1399، 214 تن بود که در شهریور ماه کاهش یافت و به 182 تن رسید. میزان تولید کلد این شرکت در شهریور ماه امسال، نسبت به شهریور ماه سال 1398 که میزان تولید این محصول 92 تن بود، 98.3 درصد رشد داشت.

«فنوال» در شهریور ماه میزان 189 تن کلد فروخت که نسبت به مرداد ماه با میزان فروش 212 تن افت 10.7 درصدی را تجربه کرده است. همچنین این شرکت با فروش 73 تنی کلد در شهریور 1398، رشد 158.5 درصدی را روایت می‌کند.

مبلغ فروش کلد در شهریور ماه، 10.6 درصد نسبت به مرداد ماه رشد داشت و از 46 هزار و 909 تومان به ازای هر کیلوگرم در مرداد ماه به 51 هزار و 880 تومان به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه رسید.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصولات کارمزدی

شرکت نورد آلومینیوم در زمینه تولید محصولات کارمزدی، فعالیت خود را در شهریور ماه 1399، نسبت به ماه گذشته (مرداد ماه 1399)، 22.4 درصد افزایش داد؛ میزان تولید این نوع محصولات در مرداد ماه 291 تن بود و در شهریور ماه به 356 تن افزایش یافت؛ همچنین میزان تولید محصولات کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 893.5 درصد رشد یافت؛ به گونه‌ای که در سال گذشته، این میزان 36 تن بود.

«فنوال» در شهریور ماه 1399، 356 تن محصول کارمزدی فروخت و نسبت به فروش 291 تنی در مرداد ماه رشد 22.4 درصدی را تجربه کرد. همچنین این شرکت رشد 893.5 درصدی را نسبت به شهریور 1398 به ثبت رساند.

نرخ فروش محصولات کارمزدی همانند سایر محصولات تولید شده این شرکت در شهریور ماه، افزایش یافت و از 16 هزار و 112 تومان به ازای هر کیلوگرم به 17 هزار و 533 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رشد 8.8 درصدی را در این زمینه نشان می‌دهد. همچنین نرخ فروش این محصولات نسبت به سال گذشته (شهریور ماه 1398)، 104.9 درصد افزایش یافته است.

عدم تولید و فروش محصولات صادراتی

شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه در زمینه تولید و فروش محصولات صادراتی همچون دو ماه گذشته فعالیتی نداشت.

افزایش چشمگیر درآمد فنوال نسبت به شهریور 1398

همان‌گونه که در نمودار شماره 2 آمده است، کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399، جمعا حدود یک هزار و 225 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد که 356 تن آن کارمزدی بود. مجموع تولید این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 2.3 درصد افزایش داشت. همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 53.2 درصد رشد داشته است.

کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399، در مجموعحدود یک هزار و 206 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی فروخت که 356 تن آن از محصولات کارمزدی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 5.1 درصد افزایش داشت و این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 53.8 درصد رشد را نشان می‌دهد.

کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399، در مجموع حدود 539 میلیارد و 105 میلیون ریال از محل فروش، درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 21.6 درصد رشد داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 138.5 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
فلزات و مواد- فارسی
گل گهر
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
نمایشگاه متافو
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: