«کچاد» در مسیر رکوردشکنی/ فروش بیش 10 هزار میلیارد تومان در هفت ماه

«کچاد» در مسیر رکوردشکنی/ فروش بیش 10 هزار میلیارد تومان در هفت ماه

رکوردهای تولید و فروش یکی پس از دیگری در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شکسته می‌شوند و این شرکت طی هفت ماه گذشته علاوه بر اینکه رشد 9 درصدی را در تولید تجربه کرده، توانسته 100 هزار میلیارد ریال نیز فروش داشته باشد. به این ترتیب، مجموع فروش «کچاد» طی هفت ماه ابتدایی سال 1399، از 12 ماه سال 1398 فراتر رفته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بدون توقف مسیر تولید را می‌پیماید و علاوه بر رکوردشکنی در تولید کنسانتره، در تولید گندله نیز طی هفت ماه نخست سال جاری رکوردشکنی کرده است تا برنامه‌های توسعه‌ای خود را با قدرت بیشتر نسبت به گذشته پیش ببرد.

رشد 11 درصدی تولید کنسانتره

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در هفت ماه نخست سال جاری پنج میلیون و 891 هزار و 154 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانسته بود پنج میلیون و 261 هزار و 654 تن کنسانتره تولید کند.

«کچاد» در هفت ماه ابتدایی سال جاری 203 هزار و 175 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه اول سال قبل 200 هزار و 570 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرده بود.

چادرملو در هفت ماه ابتدایی سال جاری موفق به تولید 35 هزار و 192 تن آپاتیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 24 هزار و 448 تن آپاتیت تولید کرده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه نخست سال 1399 دو میلیون و 180 هزار و 908 تن گندله تولید شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 9 درصد رشد ارزیابی می‌شود. چادرملو در هفت ماه ابتدای سال قبل یک میلیون و 987 هزار و 402 تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در هفت ماه نخست سال جاری 909 هزار و 184 تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه با سال قبل 3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال 1398، حدود 877 هزار و 782 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه ابتدایی سال 1399 توانست 557 هزار و 833 تن شمش فولادی تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش داشته است. چادرملو سال گذشته در هفت ماه نخست سال قبل 571 هزار و 779 تن شمش فولادی تولید کرده بود.

مجموع تولیدات چادرملو در هفت ماه نخست امسال به 9 میلیون و 777 هزار و 446 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود هشت میلیون و 923 هزار و 635 تن محصول تولید کند.

رشد چشمگیر فروش صادراتی

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در هفت ماه نخست سال جاری سه میلیون و 376 هزار و 677 تن کنسانتره به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانسته بود سه میلیون و 304 هزار و 891 تن کنسانتره تولید کند.

«کچاد» در هفت ماه ابتدایی سال جاری 120 هزار و 677 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تنها در بازار داخلی فروخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه اول سال قبل 195 هزار و 948 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده فروخته بود.

چادرملو طی هفت ماه ابتدایی سال جاری موفق به فروش 28 هزار و 348 تن آپاتیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد کاهش داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 45 هزار و 448 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه نخست سال 1399، 732 هزار و 303 تن گندله فروخته شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 20 درصد کاهش قابل مشاهده است. چادرملو در هفت ماه ابتدای سال قبل 922 هزار و 633 تن گندله فروخته بود.

«کچاد» در هفت ماه اول سال جاری 220 هزار و 956 تن آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل 11 درصد را نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال 1398، حدود 198 هزار و 366 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه ابتدایی سال 1399 موفق به فروش 213 هزار و 578 تن شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد کاهش را تجربه کرده است. چادرملو سال گذشته طی هفت ماه نخست سال قبل توانسته بود 417 هزار و 572 تن شمش فولادی در بازار داخلی به فروش برساند.

«کچاد» در هفت ماه نخست سال جاری توانست 322 هزار و 298 تن شمش فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 148 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال گذشته موفق به صادرات 129 هزار و 506 تن شمش فولادی شده بود.

چادرملو همچنین در هفت ماه ابتدایی سال قبل توانسته بود 167 هزار و 243 تن نرمه گندله و 101 هزار و 501 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده را صادر کند.

مجموع فروش صادراتی چادرملو در هفت ماه نخست سال جاری 322 هزار و 298 تن بود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 19 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 398 هزار و 250 تن محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

علاوه بر این موارد، چادرملو در هفت ماه اول سال 1399 توانست یک میلیون و 106 هزار و 535 کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری بفروشد.

مجموع فروش چادرملو داخلی و صادراتی در هفت ماه نخست امسال به پنج میلیون و 24 هزار و 837 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افت دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود پنج میلیون و 483 هزار و 108 تن محصول بفروشد.

درآمد 10 هزار میلیارد تومانی «کچاد»

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در هفت ماه نخست سال جاری از محل فروش کنسانتره 40 هزار و 689 میلیارد و 704 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد رشد دارد. چادرملو در سال گذشته طی همین مدت توانسته بود با فروش کنسانتره 20 هزار و 40 میلیارد و 160 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«کچاد» در هفت ماه ابتدایی سال جاری یک هزار میلیارد و 842 میلیون ریال از فروش داخلی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 393 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه اول سال قبل 202 میلیارد و 623 میلیون ریال سنگ‌آهن دانه‌بندی شده در بازار داخلی فروخته بود.

چادرملو طی هفت ماه ابتدایی سال جاری موفق به کسب درآمد 209 میلیارد و 643 میلیون ریالی از آپاتیت شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 170 میلیارد و 160 میلیون ریال درآمد از آپاتیت کسب کرده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه نخست سال 1399، با فروش گندله 13 هزار و 318 میلیارد و 502 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 54 درصد رشد ارزیابی می‌شود. چادرملو در هفت ماه ابتدای سال قبل از فروش گندله هشت هزار و 646 میلیارد و 591 میلیون ریال درآمد داشت.

«کچاد» در هفت ماه اول سال جاری هفت هزار و 396 میلیارد و 45 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل 126 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال 1398، حدود سه هزار و 258 میلیارد و 736 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماه ابتدایی سال 1399 موفق به کسب درآمد 14 هزار و 355 میلیارد و 990 میلیون ریال از محل شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش یافته است. چادرملو توانسته بود طی هفت ماه نخست سال قبل درآمد 15 هزار و 625 میلیارد و 124 میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازار داخلی داشته باشد.

«کچاد» در هفت ماه نخست سال جاری توانست 21 هزار و 990 میلیارد و 318 میلیون ریال درآمد حاصل از صادرات شمش فولادی داشته باشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 313 درصد رشد نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال گذشته پنج هزار و 323 میلیارد و 262 میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فولادی داشت.

در هفت ماه نخست سال 1399، چادرملو از صادرات نرمه گندله یک هزار و 64 میلیارد و 337 میلیون ریال و از سنگ‌آهن دانه‌بندی شده 787 میلیارد و 156 میلیون ریال درآمد کسب کرد.

مجموع درآمد صادراتی چادرملو طی هفت ماه نخست سال جاری 21 هزار و 990 میلیارد و 318 میلیون ریال محاسبه می‌شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 206 درصد رشد دارد. این شرکت در سال گذشته درآمدی در حدود هفت هزار و 174 میلیارد و 755 میلیون ریال ناشی از صادرات داشت.

در همین حال، چادرملو در هفت ماه اول سال 1399 توانست با فروش یک میلیون و 106 هزار و 535 کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری، یک هزار و 38 میلیارد و 989 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در هفت ماه نخست امسال به 100 هزار میلیارد و 55 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 78 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود 55 هزار و 971 میلیارد و 155 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
گل گهر
شرکت فولاد اکسین
مطالب مرتبط
چادرملو به دنبال دستیابی به تکنولوژی حفاری عمیق
تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان‌های یزد از سوی چادرملو
اقدامات «کچاد» در جهت حمایت از فعالان بازار سرمایه
قیمت سنگ‌آهن در جهان بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: