شرکت نورد آلومینیوم 49 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
رکورد «فنوال» در مهر ماه؛

شرکت نورد آلومینیوم 49 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه 1399، در مجموع حدود 493 میلیارد و 915 میلیون ریال از محل فروش، درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31.6 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بررسی عملکرد شرکت نورد آلومینیوم نشان از آن دارد که این شرکت در شهریور ماه سال جاری در مجموع یک هزار و 225 تن محصول تولید کرده است که این میزان با افزایش 3.8 درصدی در مهر ماه سال جاری به یک هزار و 271 تن رسیده است. این در حالی است که میزان تولید «فنوال» در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افت داشته است. مجموع تولید این شرکت در مهر ماه سال گذشته یک هزار و 324 تن بوده است.

شرکت نورد آلومینیوم، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده ورق و کویل در کشور است که بیشترین سهم را در تامین مواد اولیه کارخانه‌های پایین‌دستی محصولات تخت آلومینیوم دارد. در مهر ماه، «فنوال» فعالیت خود را در تولید و فروش محصولات کارمزدی افزایش داده و توانسته نسبت به ماه پیش از آن و همچنین مهر ماه 1398 ارقام قابل قبولی را به ثبت برساند.

افت 43.8 درصدی فروش ورق

تولید ورق، اصلی‌ترین فعالیت شرکت نورد آلومینیوم محسوب می‌شود و با این وجود میزان فعالیت این شرکت در زمینه تولید ورق نسبت به شهریور ماه سال جاری افت داشته است. طبق نمودار 1 تولید ورق شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه 18.9 درصد نسبت به شهریور ماه، کاهش داشته و از 391 تن به 317 تن رسیده است. همچنین این میزان تولید نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته که 528 تن بوده است، 40 درصد افت را نشان می‌دهد.

میزان فروش ورق «فنوال» در مهر ماه نسبت به ماه معاملاتی پیش از آن کاهش داشته است؛ فروش ورق این شرکت از 371 تن در شهریور ماه 1399 به 208 تن در مهر ماه سال جاری رسید. به این ترتیب، شرکت نورد آلومینیوم افت 43.8 درصدی را در حوزه فروش ورق تجربه کرد. همچنین میزان فروش این محصول نسبت به مهر ماه سال 1398 با کاهش از 510 تن به 208 تن، افت 59.2 درصدی را نشان داده است.

نرخ فروش ورق آلومینیومی در مهر ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه روند رو‌ به افتی را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که از 66 هزار و 591 تومان به ازای هر کیلوگرم، با افتی بالغ بر 2 درصد به 65 هزار و 286 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که البته این میزان افزایش نرخ فروش، نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، بالغ بر 141.1 درصد رشد داشته است.

گفتنی است شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه سال جاری، 33 کیلوگرم ورق کامپوزیت تولید کرد که به فروش نرسید.

رشد 38 درصدی فروش کویل

میزان کویل تولید شده در مجموعه کارخانه‌های نورد آلومینیوم در شهریور ماه، 71 تن بود که با 48.5 درصد رشد به 106 تن در مهر ماه رسید. میزان تولید این کارخانه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افت قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 276 تن تولید داشته که افت 61.5 درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

میزان فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم، در مهر ماه 84 تن بود که نسبت به فروش 61 تنی شهریور ماه، 38 درصد رشد داشت. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 64 درصد افت را نشان می‌دهد.

نرخ فروش کویل تولید شده این کارخانه، در مهر ماه 9.8 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت؛ به گونه‌ای که از 50 هزار و 598 تومان به ازای هر کیلوگرم به 55 هزار و 531 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

افت 3.2 درصدی تولید تسمه

میزان تولید تسمه کارخانه نورد آلومینیوم در مهر ماه سال 1399، بالغ بر 218 تن بود و نسبت به شهریور ماه که میزان تولید تسمه حدود 225 تن بود، شاهد افت 3.2 درصدی در این زمینه هستیم. همچنین این میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 22 درصد افت داشته است؛ به گونه‌ای که تولید این محصول در مهر ماه سال گذشته نیز 279 تن بود.

میزان فروش تسمه در مهر ماه سال جاری 213 تن بود که 5.7 درصد افت را نسبت به شهریور ماه که کارخانه نورد آلومینیوم 226 تن فروش داشت، تجربه کرده است؛ همچنین این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 30.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نرخ فروش این نوع محصول در مهر ماه 53 هزار و 360 به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به شهریور ماه سال جاری و مهر ماه سال گذشته به ترتیب 20.6 درصد و 66.4 درصد رشد داشته است.

رشد 41.4 درصدی میزان تولید کلد

میزان تولید کلد شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه سال 1399، 182 تن بود که در مهر ماه کاهش یافت و به 172 تن رسید. میزان تولید کلد این شرکت در مهر ماه امسال، نسبت به مهر ماه سال 1398 که میزان تولید این محصول 122 تن بود، 41.4 درصد رشد داشت.

«فنوال» در مهر ماه میزان 152 تن کلد فروخت که نسبت به شهریور ماه با میزان فروش 189 تن، افت 19.4 درصدی را تجربه کرده است. همچنین این شرکت با فروش 127 تنی کلد در مهر 1398، رشد 20.1 درصدی را روایت می‌کند.

مبلغ فروش کلد در مهر ماه، 44.9 درصد رشد نسبت به شهریور ماه داشت و از 51 هزار و 880 تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه به 75 هزار و 156 تومان به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه رسید.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصولات کارمزدی

شرکت نورد آلومینیوم در زمینه تولید محصولات کارمزدی، فعالیت خود را در مهر ماه 1399، نسبت به ماه گذشته (شهریور ماه 1399)، 28.7 درصد افزایش داد؛ میزان تولید این نوع محصولات در شهریور ماه 356 تن بود و در مهر ماه به 458 تن افزایش یافت؛ همچنین میزان تولید محصولات کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 حدود 553.3 درصد رشد یافت؛ به گونه‌ای که در سال گذشته، این میزان 70 تن بود.

«فنوال» در مهر ماه 1399، 458 تن محصول کارمزدی فروخت و نسبت به فروش 356 تنی در شهریور ماه رشد 28.7 درصدی را تجربه کرد. همچنین این شرکت در فروش محصولات کارمزدی رشد 553.3 درصدی را نسبت به مهر 1398 به ثبت رساند.

نرخ فروش محصولات کارمزدی این شرکت در مهر ماه، افزایش یافت و از 17 هزار و 533 تومان به ازای هر کیلوگرم به 18 هزار و 190 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رشد 3.7 درصدی را در این زمینه نشان می‌دهد. همچنین نرخ فروش این محصولات نسبت به مهر ماه 1398، 84.7 درصد افزایش داشته است.

عدم تولید و فروش محصولات صادراتی

شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه در زمینه تولید و فروش محصولات صادراتی همچون دو ماه گذشته فعالیتی نداشت.

افزایش 31.6 درصدی درآمد طی یک سال

همان‌گونه که در نمودار 2 آمده است، کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم در مهر ماه 1399، در مجموع حدود یک هزار و 271 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد که 458 تن از آن کارمزدی بود. مجموع تولید این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 3.8 درصد افزایش داشت. همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 4 درصد افت را تجربه کرده است.

شرکت نورد آلومینیوم در مهر ماه سال جاری، در مجموع حدود یک هزار و 116 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی فروخت که 458 تن از آن، محصولات کارمزدی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 7.5 درصد کاهش داشت و این میزان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 14.4 درصد افت را نشان می‌دهد.

«فنوال» در مهر ماه 1399، در مجموع حدود 493 میلیارد و 915 میلیون ریال از محل فروش، درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 8.4 درصد افت داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31.6 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
شرکت احیا استیل فولاد بافت
شرکت کانی مس
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و هفتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 86 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: