«فباهنر» 290 میلیارد تومان درآمد کسب کرد/ رشد تولید محصولات مسی و آلیاژی
در هشتمین ماه سال جاری؛

«فباهنر» 290 میلیارد تومان درآمد کسب کرد/ رشد تولید محصولات مسی و آلیاژی

شرکت صنایع مس شهید باهنر در آبان ماه سال 1399، به رشد قابل قبولی در تولید و فروش محصولات مسی دست یافت و توانست در مجموع 290 میلیارد تومان درآمد کسب کند.

در این گزارش، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» به بررسی عملکرد شرکت صنایع مس شهید باهنر در آبان ماه سال جاری پرداخته است. «فباهنر» در ماه مورد بررسی، در میزان تولید و فروش محصولات مسی عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش گذاشت.

رشد 65 درصدی تولید محصولات مسی

نمودار 1 میزان تولید و فروش محصولات مسی شرکت صنایع باهنر در آبان ماه امسال را روایت می‌کند. طبق این نمودار، شرکت باهنر در دومین ماه از فصل پاییز به میزان 970 تن محصولات مسی که شامل مقطع، تسمه، ورق و لوله است را تولید کرد. این شرکت در آبان ماه همچون مهر ماه، لوله مسی را در سبد محصولات خود قرار داد و 408 تن از این محصول را تولید کرد. قابل ذکر است که شرکت باهنر با این میزان تولید، 29.9 درصد رشد نسبت به ماه مهر سال جاری و همچنین 195.7 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال 1398 داشته است. در آبان ماه سهم تولید تسمه و ورق مسی 468 تن و مقاطع مسی 94 تن بود که به ترتیب نسبت به مهر ماه، 4.5 درصد رشد و 27.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین میزان تولید ورق و مقاطع مسی در ماه مورد بررسی نسبت به آبان ماه 1398، به ترتیب 30.4 درصد و 3.3 درصد رشد داشته است.

به طور کلی، شرکت شهید باهنر در آبان ماه سال جاری، با تولید 970 تن محصولات مسی، نسبت به مهر ماه امسال و آبان ماه سال گذشته، به ترتیب، 8.9 درصد و 65 درصد رشد را به ثبت رسانده است.

رشد 15.6 درصدی فروش محصولات مسی

علاوه‌براین نمودار 1 نشان می‌دهد، شرکت صنایع مس باهنر در آبان ماه سال جاری، یک هزار و 111 تن محصولات مسی فروخته است که 44 تن آن مربوط به فروش صادراتی و یک هزار و 67 تن آن به فروش داخلی اختصاص دارد. 44 تن فروش صادراتی مربوط به صادرات لوله مسی بوده است. این شرکت در ماه مذکور توانست در مجموع 335 تن لوله مسی را در بازارهای داخلی و صادراتی مورد معامله قرار دهد که با این میزان فروش، نسبت به فروش 233 تنی لوله مسی در مهر ماه، رشد 43.8 درصدی را ارزیابی می‌کند. میزان فروش ورق و مقاطع مسی به ترتیب 660 تن و 116 تن بود که نسبت به مهر ماه سال جاری 19.1 درصد رشد و 33.3 درصد کاهش در فروش را نشان می‌دهد. همچنین میزان فروش سه محصول لوله، ورق و مقاطع مسی در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 183.9 درصد، 14 درصد و 8.4 درصد رشد یافته است.

در مجموع با توجه به میزان فروش یک هزار و 111 تنی محصولات مسی، شرکت باهنر نسبت به مهر ماه سال جاری و آبان ماه سال قبل، به ترتیب، 15.6 درصد و 38.2 درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد 91 درصدی تولید محصولات آلیاژی

نمودار 2 نشان می‌دهد که شرکت صنایع مس باهنر در آبان ماه سال جاری، در مجموع یک هزار و 786 تن محصولات آلیاژی تولید کرده که در این میان سهم هر محصول به تفکیک، 47 تن لوله برنجی، یک هزار و 46 تن تسمه و ورق برنجی و 693 تن مقاطع برنجی بوده است. که به ترتیب، تولید لوله، ورق و مقاطع برنجی نسبت به مهر ماه سال جاری، 38.2 درصد، 22.5، 7 درصد رشد داشته است. تولید لوله مسی در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 52.5 درصد افت را تجربه کرد اما تولید ورق و مقاطع برنجی طی همین مدت، به ترتیب، 130.9 درصد و 80.9 درصد رشد را به ثبت رساند.

«فباهنر» با تولید یک هزار و 786 تن محصولات آلیاژی در ماه مورد بررسی نسبت به مهر ماه سال جاری و ماه مشابه در سال گذشته، به ترتیب، 4.2 درصد و 91 درصد افزایش داشته است.

افت 26.3 درصدی فروش محصولات آلیاژی

نمودار 2 همچنین گویای آن است که شرکت صنایع مس باهنر در آبان ماه، یک هزار و 465 تن محصولات آلیاژی فروخت که 26.3 درصد افت نسبت به ماه پیش از آن و 13.3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در سال 1398 داشته است. از این میزان فروش، 24 تن سهم صادرات و یک هزار و 441 تن آن مربوط به فروش داخلی است. «فباهنر» در آبان ماه 24 تن مقاطع برنجی صادر کرد که ماه پیش از آن چنین صادراتی را در دستور کار خود قرار نداده بود.

این شرکت در آبان ماه، صادرات تسمه و لوله برنجی نداشت. «فباهنر» با فروش 894 تن ورق برنجی افت 10 درصدی را نسبت به مهر ماه سال جاری به ثبت رسانده است. همچنین این شرکت با فروش داخلی 21 تن لوله برنجی افت 68.2 درصدی را نسبت به ماه پیش از آن گزارش می‌کند. فروش داخلی و صادرات مقاطع برنجی در آبان ماه سال جاری، 550 تن بود که نسبت به مهر ماه، شاهد افت 40.8 درصدی هستیم.

همچنین میزان فروش لوله، تسمه برنجی در ماه مورد بررسی، نسبت به آبان ماه سال 1398 با 66.7 درصد و 22.9 درصد افت و میزان فروش مقاطع برنجی طی این مدت با 17.8 درصد رشد همراه بوده است.


نمودار 3 نرخ فروش محصولات مسی شرکت صنایع مس شهید باهنر را در آبان ماه روایت می‌کند. طبق این نمودار، شرکت صنایع مس باهنر در آبان ماه هر کیلوگرم تسمه و ورق مسی را 196 هزار و 598 تومان و مقاطع مسی را 169 هزار و 213 تومان فروخته است که به ترتیب رشد 17 درصدی و 45.7 درصدی را نسبت به مهر ماه به همراه داشته‌اند. همچنین لوله مسی این شرکت در هشتمین ماه از سال جاری، به قیمت 91 هزار و 992 تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رفته است که نسبت به ماه قبل از آن افت 27.9 درصدی را نشان می‌دهد.

نمودار 4 نرخ فروش محصولات آلیاژی این شرکت در آبان ماه را نشان می‌دهد. نرخ فروش مقطع برنجی 87 هزار و 194 تومان به ازای یک کیلوگرم، لوله برنجی 136 هزار و 623 تومان به ازای یک کیلوگرم و تسمه و ورق برنجی 65 هزار و 970 تومان به ازای یک کیلوگرم بوده است. نرخ فروش هر کدام از محصولات آلیاژی به ترتیبی که ذکر شده نسبت به مهر ماه سال جاری 10.4 درصد، 18.5 درصد و افت 18.8 درصد افت داشته است.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در آبان ماه سال جاری، دو هزار و 900 میلیارد و 58 میلیون ریال درآمد کسب کرد که 10.8 درصد افت نسبت به ماه پیش از آن و 149.9 درصد رشد نسبت به آبان ماه سال 1398 داشته است. 277 میلیارد و 899 میلیون تومان درآمد «فباهنر» حاصل از فروش داخلی و 12 میلیارد و 106 میلیون تومان دیگر از طریق صادرات کسب شده است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
گل گهر
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و پنجاهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: