رشد تولید شمش آلومینیومی «فایرا»
در اسفند ماه 1399؛

رشد تولید شمش آلومینیومی «فایرا»

بررسی عملکرد شرکت ایرالکو در آخرین ماه سال 1399، حاکی از آن است که این شرکت نسبت به ماه قبل از آن و همچنین اسفند ماه 1398، در تولید شمش خالص آلومینیومی روند رو به‌ رشدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو را در اسفند ماه 1399 و مقایسه نتایج آن نسبت به بهمن ماه را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، می‌توان دریافت که میزان تولید شمش خالص، بیلت و شمش آلیاژی نسبت به بهمن ماه 1399 رشد مطلوبی داشته، اما میزان تولید بیلت خالص و شمش آلیاژی نسبت به مدت مشابه در سال 1398، افت داشته است.

تولید بیلت آلومینیومی 7.8 درصد رشد را تجربه کرد

در اسفند ماه 1399، شرکت آلومینیوم ایران 647 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که تولید این محصول به میزان 600 تن بوده است، 7.8 درصد رشد را نشان می‌دهد اما این شرکت در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1398 که دو هزار و 441 تن از این محصول را تولید کرده است، افت چشمگیر 73.5 درصدی را به ثبت رسانده است.

«فایرا» در اسفند ماه 1399، به میزان 783 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته که بیانگر رشد 6.8 درصدی تولید این محصول نسبت به بهمن ماه که فروش این محصول 733 تن ثبت شده بود، است. مقایسه این میزان فروش با مدت مشابه در سال 1398، افت 44.7 درصدی را نشان می‌دهد. ایرالکو در اسفند ماه 1398، یک هزار و 417 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش «فایرا» در ماه مورد بررسی، 53 هزار و 559 تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شد که این میزان نسبت به ماه قبل از آن، 3.4 درصد افزایش داشته است. در حالی که نرخ فروش این محصول در اسفند ماه نسبت به مدت مشابه سال 1398 که 25 هزار و 253 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حاکی از رشد قابل توجه 112.1 درصدی است.

روند رو به رشد تولید شمش آلومینیومی

شرکت آلومینیوم ایران در اسفند ماه سال 1399، 15 هزار و 266 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که این میزان تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 4.7 درصد رشد داشته است. همچنین مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی در ماه مورد بررسی با ماه مشابه در سال 1398، حکایت از افزایش چشمگیر 34.4 درصدی تولید این محصول دارد.

«فایرا» در آخرین ماه سال 1399، 10 هزار و 275 تن شمش آلومینیومی به فروش رساند که این میزان نسبت به بهمن ماه همان سال، 36.7 درصد افت را نشان می‌دهد. در مقایسه 12 هزار و 608 تن فروش اسفند ماه 1399 با ماه مشابه در 1398، 18.5 درصد افت فروش این محصول مشاهده می‌شود.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو از 49 هزار و 507 تومان به ازای هر کیلوگرم در بهمن ماه 1399 به 51 هزار و 292 تومان به ازای هر کیلوگرم در اسفند ماه همان سال رسید که به این ترتیب، رشد 3.6 درصدی نمایان می‌شود. همچنین نرخ فروش شمش آلومینیومی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 113.2 درصد رشد داشته است.

تولید مجدد شمش آلیاژی بعد از چند ماه وقفه

پس از چند ماه وقفه در تولید شمش آلیاژی آلومینیومی، در اسفند ماه سال 1399، «فایرا» 458 تن شمش آلیاژی آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، 67.2 درصد افت را نشان می‌دهد. شرکت آلومینیوم ایران در اسفند ماه 1399 با وجود میزان تولید مناسب شمش آلیاژی، توانست 275 تن شمش آلیاژی تولیدی خود را به فروش برساند که این میزان در ماه قبل از آن 120 تن بود و این عدد بیانگر رشد چشمگیر فروش 129.2 درصد این محصول است. «فایرا» در مقایسه با اسفند ماه سال 1398 یک هزار و 631 تن شمش آلیاژی فروخته بود که بیانگر افت 83.1 درصدی فروش این محصول است.

نرخ فروش شمش آلیاژی در اسفند ماه 54 هزار و 237 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که نسبت به ماه قبل از آن و همچنین نسبت مدت زمان مشابه در سال 1398، به ترتیب 7.4 و 107.6 درصد رشد داشته است.

 

عملکرد مطلوب ایرالکو 

همان‌طور که در نمودار 2 آمده، شرکت ایرالکو در اسفند ماه 1399، در مجموع  16 هزار و 371 تن آلومینیوم تولید کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از آن و همچنین مدت مشابه سال 1398، به ترتیب 7.9 و 7.8 درصد رشد را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در اسفند ماه سال 1399، حدود 11 هزار و 333 تن محصول آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش از آن، 33.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 1398، 27.6 درصد رشد داشته است.

ایرالکو در اسفند ماه سال 1399، با کسب درآمد پنج هزار و 838 میلیارد و 738 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی، افت 31.1 درصدی درآمد را نسبت به بهمن ماه 1399 ثبت رسانده است. همچنین این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، 53 درصد رشد را نمایان می‌کند.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
شرکت کانی مس
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 88 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: