«فنوال» 65.4 درصد رشد درآمد را ثبت کرد
در آخرین ماه تابستان 1400؛

«فنوال» 65.4 درصد رشد درآمد را ثبت کرد

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400، در مجموع حدود 891 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 53.4 درصد افزایش و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 65.4 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بررسی عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400، نشان می‌دهد این شرکت در تولید و فروش محصولاتی نظیر ورق و تسمه آلومینیومی در مقایسه با مرداد ماه رشد داشته است. ضمن اینکه این شرکت بر خلاف مرداد ماه که کلد تولید نکرده بود، توانست 446 تن از این محصول را تولید کند.

رشد مطلوب تولید ورق آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400، 589 تن ورق آلومینیومی تولید کرده است که در مقایسه با ماه قبل از آن، شاهد رشد قابل توجه 720.9 درصدی تولید این محصول هستیم. «فنوال» در مرداد ماه امسال، 72 تن ورق آلومینیومی تولید کرده بود. میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشد 50.9 درصدی دارد؛ شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399، 391 تن از این محصول را تولید کرده بود.

در بررسی میزان فروش ورق آلومینیومی «فنوال» در شهریور ماه 1400، می‌توان به رشد 280.2 درصدی فروش این محصول نسبت به ماه قبل از آن، اشاره داشت. شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 546 تن ورق آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری، این شرکت 144 تن از این محصول را فروخته بود. همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از افزایش 47.3 درصدی فروش دارد. در شهریور ماه 1399، «فنوال» 371 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400 نسبت به ماه قبل از آن، روند رو به افتی داشته است؛ به‌ گونه‌ای که با کاهش 2.3 درصدی از 77 هزار و 104 تومان به ازای هر کیلوگرم به 75 هزار و 368 تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه مورد بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش این محصول آلومینیومی «فنوال» در شهریور ماه امسال با مدت مشابه سال 1399، بیانگر رشد 13.2 درصدی است؛ قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت در شهریور ماه سال گذشته، 66 هزار و 591 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

تولید و فروش کویل آلومینیومی با افت مواجه شد

 شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 134 تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه میزان تولید این محصول در ماه قبل از آن که 146 تن کویل آلومینیومی در این شرکت تولید شده بود، افت 8.7 درصدی ملاحظه می‌شود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که میزان تولید کویل آلومینیومی 71 تن بود، نشان از رشد 86.9 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی «فنوال» در شهریور ماه سال جاری، حاکی از آن است که این شرکت در این زمینه، افت فروش را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که در ماه مورد بررسی، این شرکت توانست 162 تن کویل آلومینیومی به فروش برساند که نسبت به مرداد ماه که این شرکت، 175 تن از این محصول را به فروش رسانده بود، افت 7.2 درصدی حاصل شده است. مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی در شهریور ماه 1400 با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از افزایش 167.6 درصدی فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1399، 61 تن از این محصول را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل «فنوال» در شهریور ماه 1400، 0.4 درصد نسبت به ماه قبل از آن افت داشت؛ به گونه‌ای که از 77 هزار و 446 تومان به ازای هر کیلوگرم به 77 هزار و 124 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین نرخ فروش کویل در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 1399 که نرخ فروش کویل 50 هزار و 589 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، 52.5 درصد رشد را نمایان می‌کند.

میزان تولید تسمه آلومینیومی 69.2 درصد رشد داشت

میزان تولید تسمه «فنوال» در شهریور ماه سال جاری، 182 تن بود که نسبت به ماه قبل آن که میزان تولید این محصول، 108 تن بود، رشد 69.2 درصدی مشاهده می‌شود. همچنین میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 18.9 درصد افت داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در شهریور ماه سال گذشته 225 تن تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 188 تن بود که نسبت به مرداد ماه که این شرکت 125 تن تسمه فروخته بود، 51.2 درصد رشد داشته است. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 16.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. «فنوال» در شهریور ماه سال قبل،  226 تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه سال جاری، 75 هزار و 421 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به مرداد ماه 1400 و شهریور ماه سال 1399، به ترتیب 1.8 درصد افت  و 70.5 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه 1400، 76 هزار و 807 تومان به ازای هر کیلوگرم و در شهریور ماه 1399، 44 هزار و 231 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

تولید مجدد کلد آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400، بعد از یک ایجاد وقفه در تولید این محصول، 446 تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید کلد در مدت مشابه سال 1399 نیز 182 تن بوده که بیانگر رشد 144.9 درصدی تولید این محصول نسب به شهریور ماه سال قبل است.

«فنوال» در شهریور ماه امسال، میزان 444 تن کلد فروخت که نسبت به مرداد ماه با میزان فروش 23 تن و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش 189 تن، به ترتیب، رشد چشمگیر 1844.2 درصدی و 134.6 درصدی ملاحظه می‌شود. 

نرخ فروش کلد شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، نسبت به مرداد ماه، افت 54.5 درصدی داشت و از 86 هزار و 272 تومان به ازای هر کیلوگرم در مرداد ماه به 39 هزار و 224 تومان به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه رسید. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 با قیمت 51 هزار و 880 تومان به ازای هر کیلوگرم، 24.4 درصد افت را نشان می‌دهد.

عملکرد «فنوال» در آخرین ماه تابستان 1400

همان‌گونه که در نمودار 2 آمده است، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در شهریور ماه 1400، در مجموع حدود یک هزار و 351 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد. مجموع تولید این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن، 25.8 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 10.3 درصد رشد داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه سال جاری، در مجموع حدود یک هزار و 390 تن انواع محصولات آلومینیومی فروخت که 49 تن از آن، مربوط به محصولات صادراتی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن، 11 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال 1399، 15.3 درصد رشد داشته است.

«فنوال» در شهریور ماه 1400، در مجموع حدود 891 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 53.4 درصد افزایش و همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 65.4 درصد رشد یافته است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
شرکت کانی مس
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و هشتاد و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: