ذوب آهن 16 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد

ذوب آهن 16 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد

شرکت ذوب آهن اصفهان طی 6 ماه نخست سال جاری توانسته است 160 هزار و 379 میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 111 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، با برطرف شدن محدودیت‌های برق در شهریور ماه، تولید فولاد در شرکت‌ها به تدریج بیشتر شد و فولادسازان توانستند بخشی از عقب‌ماندگی در دو ماه ابتدایی تابستان را جبران کنند. در ماه مورد بررسی، شرکت ذوب آهن نیز به روند افزایش صادرات خود در سال جاری ادامه داد و توانست با توجه به تعطیلی‌های بازار داخلی، در صادرات عملکرد خوبی داشته باشد.

ذوب آهن یک میلیون و 64 هزار تن محصول فولادی تولید کرد

همان‌طور که در نمودار 1 مشخص است، شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست سال جاری توانست 370 هزار و 75 تن تیرآهن تولید کند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 382 هزار و 812 تن تیرآهن تولید کرده بود.

«ذوب» در نیمسال ابتدایی سال جاری توانست 226 هزار و 700 تن میلگرد تولید کند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 258 هزار و 821 تن میلگرد تولید کند.

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست سال 1400 موفق به تولید 84 هزار و 780 تن کلاف شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش یک هزار درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال قبل توانسته بود هفت هزار و 669 تن کلاف تولید کند.

ذوب آهن در 6 ماه ابتدایی امسال 355 هزار و 220 تن شمش کالایی تولید کرد. این شرکت در نیمسال نخست سال قبل، 447 هزار و 258 تن شمش کالایی تولید کرده بود.

«ذوب» در نیمسال نخست سال جاری توانسته است 24 هزار و 690 تن ریل تولید کند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، موفق به تولید 27 هزار و 653 تن ریل شده بود.

ذوب آهن در 6 ماه نخست سال 1400، دو هزار و 812 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) تولید کرد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 توانسته بود 12 هزار و 602 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) تولید کند.

مجموع تولید شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست امسال به یک میلیون و 64 هزار و 547 تن رسید. این شرکت در 6 ماه نخست سال قبل توانسته بود در مجموع یک میلیون و 136 هزار و 815 تن محصول فولادی تولید کند.

رشد 69 درصدی فروش ریل

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست سال 1400، موفق به فروش 314 هزار و 125 تن تیرآهن در بازار داخلی شد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399، حدود 361 هزار و 189 تن تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود.

ذوب آهن در نیمه نخست امسال، 158 هزار و 429 تن میلگرد را در بازار داخلی فروخت. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 188 هزار و 774 تن میلگرد در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

«ذوب» در 6 ماه ابتدایی سال 1400، 19 هزار و 445 تن کلاف را در بازار داخلی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 150 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، هفت هزار و 769 تن کلاف در بازار داخلی فروخته بود.

ذوب آهن در نیمسال نخست سال جاری، 24 هزار و 220 تن شمش کالایی را در بازار داخلی فروخت. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 113 هزار و 670 تن شمش کالایی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه ابتدایی امسال، حدود 26 هزار و 622 تن ریل در بازار داخلی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 69 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399، توانسته بود 15 هزار و 728 تن ریل به فروش برساند.

«ذوب» در 6 ماه نخست سال جاری توانست دو هزار و 138 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) در بازار داخلی به فروش برساند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، موفق به فروش 13 هزار و 363 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) شده بود.

مجموع فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست امسال در بازار داخلی به 544 هزار و 979 تن محصول رسید. این شرکت در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 700 هزار و 493 تن محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

صادرات ذوب آهن 7 درصد افزایش یافت

ذوب آهن در 6 ماه ابتدایی سال جاری توانست 35 هزار و 195 تن تیرآهن را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در نیمسال نخست سال 1399، توانسته بود 33 هزار و 565 تن تیرآهن را در بازارهای صادراتی بفروشد.

شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال 1400، موفق به صادرات 57 هزار و 607 تن میلگرد شد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 88 هزار و 989 تن میلگرد در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

«ذوب» در 6 ماه ابتدایی سال جاری توانسته است 66 هزار و 8 تن کلاف را در بازارهای صادراتی بفروشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک هزار و 344 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، چهار هزار و 570 تن کلاف را صادر کرده بود.

شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمسال نخست سال 1400، 334 هزار و 631 تن شمش کالایی را در بازارهای صادراتی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 0.6 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 موفق به صادرات 332 هزار 549 تن شمش کالایی شده بود.

مجموع فروش صادراتی ذوب آهن در 6 ماه نخست امسال به 493 هزار و 975 تن رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 7 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 459 هزار و 673 تن محصول را روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

افزیش چشمگیر فروش کلاف

نمودار 2 نشان می‌دهد شرکت ذوب آهن در 6 ماه ابتدایی سال 1400 توانسته است 349 هزار و 320 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در نیمسال نخست سال پیش توانسته بود 394 هزار و 754 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

«ذوب» در 6 ماه نخست سال 1400، توانست 216 هزار و 36 تن میلگرد را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399، 277 هزار و 763 تن میلگرد را در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست امسال توانست 85 هزار و 453 تن کلاف را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 592 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال قبل توانسته بود 12 هزار و 339 تن کلاف را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

ذوب آهن در 6 ماه نخست سال 1400 موفق شد 361 هزار و 253 تن شمش کالایی را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 6 ماه نخست سال قبل، 446 هزار و 219 تن شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی «ذوب» طی 6 ماه ابتدایی سال 1400، به یک میلیون و 38 هزار و 774 تن رسید. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود یک میلیون و 160 هزار و 166 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

رشد 82 درصدی درآمد فروش داخلی ذوب آهن

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست سال 1400 توانست 42 هزار و 871 میلیارد و 336 ریال از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 97 درصد رشد داشته است. این شرکت در نیمسال ابتدایی سال 1399، 21 هزار و 732 میلیارد و 358 میلیون ریال درآمد از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

ذوب آهن طی 6 ماه ابتدایی سال 1400، 21 هزار و 456 میلیارد و 679 میلیون ریال از فروش میلگرد در بازار داخلی کسب کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر 90 درصد رشد است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، درآمد 11 هزار و 255 میلیارد و 726 میلیون ریالی از فروش میلگرد در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

«ذوب» در نیمسال نخست امسال توانسته است از فروش کلاف در بازار داخلی دو هزار و 820 میلیارد و 840 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش 469 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته از فروش کلاف 495 میلیارد و 218 میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

درآمد ذوب آهن از فروش شمش در بازار داخلی در 6 ماه نخست سال 1400 به سه هزار و 252 میلیارد و 697 میلیون ریال رسید. این شرکت از فروش شمش کالایی در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود پنج هزار و 345 میلیارد و 331 میلیون ریال درآمد کسب کند.

ذوب آهن از فروش ریل در بازار داخلی طی 6 ماه ابتدایی امسال، پنج هزار و 161 میلیارد و 253 میلیون ریال درآمد حاصل کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 179 درصدی است. این شرکت در 6 ماه نخست سال قبل، درآمد یک هزار و 846 میلیارد و 498 میلیون ریالی از فروش ریل در بازارهای داخلی داشت.

شرکت ذوب آهن از فروش سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) در بازار داخلی طی نیمه نخست امسال، 326 میلیارد و 468 میلیون ریال درآمد به دست آورد. این شرکت توانسته بود طی 6 ماه نخست سال گذشته، 761 میلیارد و 892 میلیون ریال از فروش سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) درآمد کسب کند.

شرکت ذوب آهن اصفهان طی 6 ماه نخست امسال، هفت هزار و 829 میلیارد و 579 میلیون ریال درآمد از فروش فراورده‌های جانبی در بازار داخلی کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 74 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در نیمسال نخست سال 1399 توانسته بود از فروش فراورده‌های جانبی چهار هزار و 497 میلیارد و 857 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی «ذوب» طی 6 ماه ابتدایی سال 1400، به 83 هزار و 718 میلیارد و 851 میلیون ریال رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، 82 درصد رشد را نشان می‌دهد. ذوب آهن در 6 ماه نخست سال 1399، 45 هزار و 934 میلیارد و 980 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی به دست آورده بود.

درآمد 43 هزار میلیارد ریالی «ذوب» از صادرات شمش

ذوب آهن از صادرات تیرآهن در 6 ماه نخست سال جاری، پنج هزار و 213 میلیارد و 598 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 90 درصد افزایش داشته است. این شرکت توانسته بود در نیمه نخست سال 1399، دو هزار و 740 میلیارد و 208 میلیون ریال درآمد از صادرات تیرآهن کسب کند.

درآمد حاصل از فروش صادراتی میلگرد ذوب آهن در 6 ماه نخست امسال به هفت هزار و 611 میلیارد و 581 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 22 درصدی است. این شرکت از فروش میلگرد در 6 ماه نخست سال گذشته، 6 هزار و 189 میلیارد و 842 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

ذوب آهن از صادرات کلاف در نیمه نخست سال جاری، 9 هزار و 179 میلیارد و 516 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو هزار و 464 درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال قبل موفق به کسب درآمد 357 میلیارد و 957 میلیارد ریالی از فروش کلاف در بازارهای صادراتی شده بود.

درآمد حاصل از فروش صادراتی شمش «ذوب» در 6 ماه نخست سال 1400، 43 هزار و 187 میلیارد و 763 میلیون ریال بود که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، 112 درصد رشد یافته است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، درآمدی حدود 20 هزار و 357 میلیارد و 353 میلیون ریال از فروش شمش در بازارهای صادراتی داشت.

ذوب آهن در نیمسال نخست سال جاری، درآمد 11 هزار و 397 میلیارد و 977 میلیون ریالی از فروش فرآورده‌های جانبی در بازارهای صادراتی کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 14 هزار و 564 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال قبل توانسته بود درآمد 77 میلیارد و 724 میلیون ریالی از صادرات فرآورده‌های جانبی کسب کرده بود.

مجموع درآمد صادراتی «ذوب» در 6 ماه ابتدایی سال 1400، به 76 هزار و 660 میلیارد و 928 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، حاکی از رشد 157 درصدی است. این شرکت در نیمسال نخست سال 1399، درآمدی حدود 29 هزار و 723 میلیارد و 84 میلیون ریال از صادرات محصولات به دست آورده بود.

رشد 111 درصدی درآمد ذوب آهن

نمودار 3 نشان می‌دهد شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست امسال، 48 هزار و 84 میلیارد و 934 میلیون ریال از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 96 درصد رشد یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399، توانست درآمد 24 هزار و 472 میلیارد و 566 میلیون تومانی از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

درآمد حاصل از فروش میلگرد «ذوب» در بازارهای داخلی و صادراتی طی 6 ماه نخست سال 1400، 29 هزار و 68 میلیارد و 260 میلیون ریال بود که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، رشد 66 درصدی را نشان می‌دهد. ذوب آهن در 6 ماه ابتدایی سال 1399 موفق به کسب درآمد 17 هزار و 445 میلیارد و 668 میلیون ریالی از فروش میلگرد در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

ذوب آهن در نیمسال نخست سال 1400، توانست 12 هزار میلیارد و 356 میلیون ریال درآمد از فروش کلاف در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، یک هزار و 306 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال قبل، موفق شد درآمد 853 میلیارد و 175 میلیون تومانی از فروش کلاف در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست امسال، 46 هزار و 440 میلیارد و 460 میلیون ریال از فروش شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 80 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، موفق شده بود درآمد 25 هزار و 702 میلیارد و 684 میلیون تومانی از فروش شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد داخلی و صادراتی «ذوب» طی 6 ماه نخست سال جاری به 160 هزار و 379 میلیارد و 779 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، نشان‌دهنده 111 درصد رشد است. این شرکت در نیمه نخست سال 1399 توانسته بود به درآمد 75 هزار و 658 میلیارد و 64 میلیون ریالی دست یابد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و بیست و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: