درآمد «فملی» 207 درصد رشد پیدا کرد
طی دو ماه نخست سال جاری؛

درآمد «فملی» 207 درصد رشد پیدا کرد

شرکت ملی صنایع مس ایران طی دو ماه نخست سال 1401 توانست با کسب درآمد 124 هزار و 344 میلیارد و 408 میلیون ریالی از فروش 542 هزار و 380 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی، رشد 207 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست سال جاری توانست عملکرد بسیار خوبی را در فروش کاتد مس از خود برجای بگذارد. ضمن اینکه این شرکت رشد قابل توجهی در فروش داخلی سایر محصولات خود داشته است و به نظر می‌رسد «فملی» بتواند مانند سال گذشته در بخش صادرات نیز خوش بدرخشد.

رشد 23 درصدی تولید اسید سولفوریک

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست سال 1401، توانسته است 49 هزار و 841 تن کاتد مس تولید کند. این شرکت طی دو ماه نخست سال قبل، موفق به تولید 49 هزار و 988 تن کاتد مس شده بود.

شرکت مس در دو ماه نخست سال جاری، توانسته است چهار میلیون و 882 هزار و 817 تن سنگ سولفور تولید کند. این شرکت در مدت زمان مشابه سال 1400، 9 میلیون و 666 هزار تن سنگ سولفور تولید کرده بود.

«فملی» در دو ماه ابتدایی سال 1401 توانست 173 هزار و 211 تن اسید سولفوریک تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 23 درصد رشد داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، 140 هزار و 909 تن اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست امسال، 111 هزار و 237 تن کنسانتره مس تولید کرد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال پیش، موفق به تولید 216 هزار و 710 تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی سال 1401، یک هزار و 451 تن کنسانتره مولیبدن تولید کرد. این شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش توانسته بود یک هزار و 596 تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

«فملی» در دو ماه نخست امسال توانست 156 تن کنسانتره طلا و نقره تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 10 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1400، 141 تن کنسانتره طلا و نقره تولید کرده بود.

«فملی» طی دو ماه ابتدایی سال 1401، موفق به تولید 192 تن اکسید مولیبدن صادراتی شد. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، 194 تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست سال جاری به پنج میلیون و 222 هزار و 959 تن رسید. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1400 توانسته بود در مجموع 10 میلیون و 81 هزار و 540 تن محصول تولید کند.

فروش 521 هزار تن محصول در بازار داخلی

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه ابتدایی سال 1401 توانسته است 22 هزار و 676 تن کاتد مس را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 46 درصد افزایش داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، 15 هزار و 551 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

«فملی» در دو ماه نخست امسال توانسته است 144 هزار و 376 تن اسید سولفوریک را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1400، 20 درصد افزایش یافته است. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال گذشته، 119 هزار و 714 تن اسید سولفوریک را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی سال جاری، 869 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 772 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی فروخته بود.

«فملی» طی دو ماه نخست سال 1401 موفق به فروش 62 تن کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 41 درصدی است. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1400، موفق به فروش 44 تن کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی شده بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی امسال، 349 هزار و 653 تن سنگ سولفور را در بازارهای داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 37 هزار درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت طی دو ماه نخست سال 1400، 938 تن سنگ سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانست طی دو ماه نخست سال 1401، 521 هزار و 882 تن محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 263 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1400، 143 هزار و 720 تن محصول در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در دو ماه نخست سال جاری، 20 هزار و 477 تن کاتد مس را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته از رشد 48 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال پیش، 13 هزار و 842 تن کاتد مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه ابتدایی سال 1401 توانسته است 43 هزار و 153 تن کاتد را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1400، 47 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، 29 هزار و 393 تن کاتد را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی «فملی» در دو ماه ابتدایی سال 1401 به 542 هزار و 380 تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 243 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 157 هزار و 856 تن محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 74 درصدی درآمد فروش داخلی

در نمودار 3 مشاهده می‌شود شرکت ملی صنایع مس ایران در دو ماه نخست سال 1401 توانسته است 58 هزار و 589 میلیارد و 858 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 66 درصد افزایش داشته است. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال 1400، 35 هزار و 262 میلیارد و 11 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

«فملی» در دو ماه ابتدای سال جاری توانسته است یک هزار و 490 میلیارد و 439 میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 345 درصد افزایش داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 334 میلیارد و 837 میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی امسال، سه هزار و 765 میلیارد و 90 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 99 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، یک هزار و 886  میلیارد و 578 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

«فملی» در دو ماه ابتدای سال جاری توانسته است 948 میلیارد و 442 میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 38 هزار درصد افزایش داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، دو میلیارد و 444 میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس طی دو ماه نخست سال 1401 موفق به کسب دو هزار و 495 میلیارد و 599 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 80 درصدی است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، یک هزار و 384 میلیارد و 833 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در دو ماه ابتدایی سال جاری، 68 هزار و 48 میلیارد و 182 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 74 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 39 هزار و 102 میلیارد و 889 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی به دست آورد.

شرکت مس طی دو ماه نخست امسال توانسته است 56 هزار و 189 میلیارد و 492 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، 91 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال پیش، 29 هزار و 393 میلیارد و 88 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شرکت مس در دو ماه ابتدایی سال جاری توانسته است 114 هزار و 779 میلیارد و 350 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 77 درصدی است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 64 هزار و 655 میلیارد و 99 میلیون ریال از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی «فملی» در دو ماه ابتدایی سال 1401 به 124 هزار و 344 میلیارد و 408 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 207 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 69 هزار و 388 میلیارد و 811 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 90 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: