درآمد حاصل از فروش داخلی «فملی» افزایش یافت

درآمد حاصل از فروش داخلی «فملی» افزایش یافت

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 261 هزار و 535 میلیارد و 955 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 32 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، 197 هزار و 343 میلیارد و 807 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد 6 ماهه سال جاری شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد این شرکت علی‌رغم نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی فلزات به ویژه مس و همچنین رکود نسبی حاکم بر بازار به دنبال بلاتکلیفی در خصوص توافق برجام، درآمد حاصل از فروش داخلی یکی از سه شرکت برتر بورسی کشور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، با رشد مناسبی همراه بوده است.

رشد 20 درصدی تولید اسید سولفوریک

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال 1401، توانسته است 143 هزار و 430 تن کاتد مس تولید کند که این میزان با رشد 0.07 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. این شرکت طی 6 ماه نخست سال پیش، موفق به تولید 143 هزار و 329 تن کاتد مس شده بود.

شرکت مس در 6 ماه نخست سال جاری، توانسته است 27 میلیون و 368 هزار تن سنگ سولفور تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، یک درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته، 27 میلیون و 99 هزار تن سنگ سولفور تولید کرده بود.

«فملی» طی 6 ماه ابتدایی امسال، توانست 451 هزار و 135 تن اسید سولفوریک تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 20 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، 373 هزار و 748 تن اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال جاری، 615 هزار و 149 تن کنسانتره مس تولید کرد که این میزان حاکی از رشد یک درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال 1400 است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، موفق به تولید 606 هزار و 290 تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت مس در 6 ماه ابتدایی سال جاری، سه هزار و 530 تن کنسانتره مولیبدن تولید کرد. این شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش، توانسته بود سه هزار و 976 تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

«فملی» طی 6 ماه نخست امسال، توانست 433 تن کنسانتره طلا و نقره تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، یک درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 428 تن کنسانتره طلا و نقره تولید کرده بود.

شرکت مس طی 6 ماه ابتدایی سال 1401، موفق به تولید 344 تن اکسید مولیبدن صادراتی شد. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته، 554 تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال جاری، به 28 میلیون و 631 هزار و 141 تن محصول رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود در مجموع 28 میلیون و 275 هزار و 289 تن محصول تولید کند.

فروش کنسانتره مولیبدن 12 درصد افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه ابتدایی سال 1401، توانسته است 92 هزار و 742 تن کاتد مس را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 23 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته، 75 هزار و 397 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

«فملی» در 6 ماه نخست امسال، توانسته است 381 هزار و 572 تن اسید سولفوریک را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، 330 هزار و 339 تن اسید سولفوریک در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 6 ماه ابتدایی سال جاری، سه هزار و 258 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته، دو هزار و 913 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی فروخته بود.

«فملی» طی 6 ماه نخست سال 1401، موفق به فروش 352 تن کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی شده است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 413 تن کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 6 ماه ابتدایی امسال، توانست 682 هزار و 84 تن سنگ سولفور را در بازارهای داخلی به فروش برساند. این شرکت طی 6 ماه نخست سال گذشته، 846 هزار و 957 تن سنگ سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران طی 6 ماه نخست سال جاری، موفق شد یک میلیون و 213 هزار و 254 تن محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، یک میلیون و 311 هزار و 848 تن محصول را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 6 ماه نخست سال جاری، 48 هزار و 897 تن کاتد مس را روانه بازارهای صادراتی کرد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، 68 هزار و 324 تن کاتد مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه ابتدایی سال 1401، توانسته است 141 هزار و 639 تن کاتد را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته، 143 هزار و 721 تن کاتد را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی «فملی» طی 6 ماه ابتدایی سال 1401، به یک میلیون و 263 هزار و 272 تن محصول رسید. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1400، توانسته بود یک میلون و 380 هزار و 590 تن محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 22 درصدی درآمد فروش سنگ سولفور

در نمودار 3 مشاهده می‌شود شرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال 1401، توانسته است 226 هزار و 77 میلیارد و 621 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 35 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 166 هزار و 708 میلیارد و 975 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی 6 ماه ابتدایی سال جاری، توانسته است چهار هزار و 945 میلیارد و 110 میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 327 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، یک هزار و 155 میلیارد و 655 میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی 6 ماه نخست سال 1401، موفق به کسب یک هزار و 663 میلیارد و 298 میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی شده است که این میزان، نشان از رشد 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1400، یک هزار و 362 میلیارد و 624 میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در 6 ماه ابتدایی امسال، 11 هزار و 802 میلیارد و 191 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 15 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، 10 هزار و 198 میلیارد و 144 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی 6 ماه نخست سال 1401، موفق به کسب 13 هزار و 755 میلیارد و 195 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی شده است. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، 14 هزار و 254 میلیارد و 663 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 261 هزار و 535 میلیارد و 955 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 32 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، 197 هزار و 343 میلیارد و 807 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

شرکت مس طی 6 ماه نخست امسال، توانسته است 135 هزار و 158 میلیارد و 814 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای صادراتی کسب کند. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 150 هزار و 595 میلیارد و 436 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شرکت مس در 6 ماه ابتدایی سال جاری، توانسته است 361 هزار و 236 میلیارد و 435 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 14 درصدی است. این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش، 317 هزار و 304 میلیارد و 411 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی «فملی» در 6 ماه ابتدایی سال 1401، به 397 هزار و 262 میلیارد و 305 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 13 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1400، توانسته بود 349 هزار و 813 میلیارد و 103 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: