رشد 33 درصدی درآمد «فباهنر» در نیمه نخست سال 1401

رشد 33 درصدی درآمد «فباهنر» در نیمه نخست سال 1401

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، به 31 هزار و 529 میلیارد و 490 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 33 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، توانسته بود 23 هزار و 694 میلیارد و 160 میلیون ریال درآمد کسب کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد 6 ماهه سال جاری شرکت صنایع مس شهید باهنر نشان می‌دهد تولید و صادرات محصولات مسی و آلیاژی در این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، علی‌رغم قطعی برق و همچنین برخی مشکلات در حوزه صادرات، با رشد مناسبی همراه بوده است.

رشد 21 درصدی تولید مقاطع مسی

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، توانسته است دو هزار و 545 تن لوله مسی تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 20 درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، موفق به تولید دو هزار و 108 تن لوله مسی شده بود.

«فباهنر» طی 6 ماه ابتدایی سال جاری، توانست یک هزار و 438 تن مقاطع مسی تولید کند که این میزان در مقایسه به مدت مشابه سال قبل، 21 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه نخست ماه سال گذشته، یک هزار و 183 تن مقاطع مسی تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه نخست امسال، موفق شد چهار هزار و 168 تن تسمه و ورق مسی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، چهار هزار و 112 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین «فباهنر» در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، 359 تن لوله برنجی تولید کرده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، موفق به تولید 354 تن لوله برنجی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 6 ماهه ابتدایی امسال، چهار هزار و 490 تن مقاطع برنجی تولید کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، حاکی از رشد 15 درصدی است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال گذشته، توانسته بود سه هزار و 892 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، توانست پنج هزار و 279 تن تسمه و ورق برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 17 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، چهار هزار و 504 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید «فباهنر» در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، به 18 هزار و 279 تن محصول رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 13 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، توانسته بود در مجموع 16 هزار و 151 تن محصول تولید کند.

فروش داخلی «فباهنر» 19 درصد رشد پیدا کرد

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، توانسته است 949 تن لوله مسی را در بازارداخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 99 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال قبل، 476 تن لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر طی 6 ماهه نخست سال جاری، موفق به فروش 866 تن مقاطع مسی در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، 859 تن مقاطع مسی در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

«فباهنر» در 6 ماهه نخست امسال، توانسته است سه هزار و 308 تن تسمه و ورق مسی را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 22 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال پیش، دو هزار و 696 تن تسمه و ورق مسی در بازار داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق شد طی 6 ماهه ابتدایی امسال، 174 تن لوله برنجی را در بازار داخلی بفروشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 3 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال قبل، موفق به فروش 168 تن لوله برنجی در بازار داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه نخست سال جاری، دو هزار و 609 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی فروخته است که این میزان، حاکی از رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال پیش، دو هزار و 496 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی معامله کرده بود.

«فباهنر» طی 6 ماهه نخست امسال، موفق به فروش یک هزار و 878 تن تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 27 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، توانسته بود یک هزار و 477 تن تسمه و ورق برنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، 9 هزار و 784 تن محصول را در بازار داخلی به فروش رسانده است که این میزان، نشان از رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. این شرکت طی 6 ماهه نخست سال گذشته، هشت هزار و 172 تن محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه نخست سال جاری، 748 تن لوله مسی را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال 1400، رشد 36 درصدی داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، 550 تن لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

«فباهنر» در 6 ماهه ابتدایی امسال، توانست 216 تن مقاطع مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان حاکی از رشد 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، موفق به فروش 165 تن مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 6 ماهه نخست سال 1401، موفق شد 670 تن تسمه و ورق مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت طی 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، 894 تن تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی امسال، به یک هزار و 723 تن محصول رسید. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، توانسته بود دو هزار و 141 تن محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنین «فباهنر» طی 6 ماهه نخست سال 1401، توانسته است پنج هزار و 184 تن محصول خدماتی در زمینه انواع محصولات مسی و آلیاژی عرضه کند. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، پنج هزار و 782 تن محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجموع فروش شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، به 16 هزار و 691 تن محصول رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، توانسته بود 16 هزار و 95 تن محصول را به فروش رساند.

رشد 10 درصدی درآمد حاصل از ارائه خدمات 

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، توانسته است درآمد دو هزار و 436 میلیارد و 863 میلیون ریالی از فروش لوله مسی در بازار داخلی به دست آورد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 129 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، یک هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه نخست سال جاری، موفق به کسب درآمد دو هزار و 194 میلیارد و 835 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی شده است که این میزان، حاکی از رشد 13 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال 1400 است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال پیش، یک هزار و 939 میلیارد و 346 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی به دست آورده بود.

«فباهنر» طی 6 ماهه ابتدایی امسال، توانسته است 9 هزار و 796 میلیارد و 51 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کند که این میزان درهم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 40 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، 6 هزار و 998 میلیارد و 427 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 6 ماهه نخست سال 1401، موفق به کسب درآمد 599 میلیارد و 429 میلیون ریالی از فروش لوله برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 24 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته توانسته بود درآمد 483 میلیارد و 477 میلیون ریالی از فروش لوله برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، پنج هزار و 179 میلیارد و 795 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرد که این میزان، حاکی از رشد 35 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، سه هزار و 819 میلیارد و 882 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

«فباهنر» در 6 ماهه ابتدایی امسال، موفق به کسب درآمد چهار هزار و 930 میلیارد و 692 میلیون ریالی از فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 54 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماهه نخست سال گذشته، توانسته بود سه هزار و 205 میلیارد و 666 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر توانست طی 6 ماهه نخست سال جاری، 25 هزار و 137 میلیارد و 665 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی به دست آورد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 43 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال قبل، 17 هزار و 511 میلیارد و 308 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه‌ ابتدایی سال جاری، توانست یک هزار و 838 میلیارد و 881 میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 56 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال پیش، یک هزار و 180 میلیارد و 81 میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

«فباهنر» طی 6 ماهه نخست امسال، 518 میلیارد و 851 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازارهای صادراتی به دست آورد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، موفق به کسب درآمد 350 میلیارد و 458 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، درآمد یک هزار و 636 میلیارد و 799 میلیون ریال از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی کسب کرد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال گذشته، یک هزار و 985 میلیارد و 30 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد فروش صادراتی «فباهنر» در 6 ماهه نخست امسال، به چهار هزار و 168 میلیارد و 138 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، توانسته بود چهار هزار و 161 میلیارد و 141 میلیون ریال درآمد از فروش صادراتی محصولات خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 6 ماهه ابتدایی سال جاری، دو هزار و 223 میلیارد و 687 میلیون ریال درآمد از ارائه خدمات در زمینه محصولات مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال 1400، نشان از رشد 10 درصدی دارد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال قبل، دو هزار و 21 میلیارد و 711 میلیون ریال درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، به 31 هزار و 529 میلیارد و 490 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 33 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400، توانسته بود 23 هزار و 694 میلیارد و 160 میلیون ریال درآمد کسب کند.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: