ارز دیجیتال و پیمان پولی راهکار مقابله با تحریم آمریکا است
محمدرضا پورابراهیمی:

ارز دیجیتال و پیمان پولی راهکار مقابله با تحریم آمریکا است

به گزارش فلزات آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش فرصت‌ها در حوزه یوروآسیا، تحریم و برون‌رفت از شرایط فعلی را جز مسائل و مشکلات جدی کشور دانست و افزود: سیاست‌گذاران قصد دارند تا با ارائه راهکارهای مناسب، موجبات برون‌رفت از شرایط فعلی را فراهم کنند. پیمان‌های پولی جدید و استفاده از ارزهای دیجیتال در مراودات اقتصادی از پیشنهادات قابل ارائه توسط کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد است. امید می‌رود که راهکارهای ارائه شده با همکاری کشورهای حوزه یوروآسیا اجرایی و مبادلات اقتصادی موثری میان ایران و سایر کشورهای دنیا برقرار شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: اقدامات مثبت سال‌های گذشته در کشور منجر به ایجاد همکاری گسترده و لزوم ورود به مساله ارتباط با کشورهای یوروآسیا شد. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه و دارای توانمندی‌های بالا در بخش‌های مختلف، یک ظرفیت متقابل در همکاری‌های مشترک به‌شمار می‌رود. با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالا کشور ما، موضوع مراودات اقتصادی با ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که موجبات استفاده فعالان اقتصادی سایر کشورها جهت دستیابی به انتفاع ملی رافراهم می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران کشورهای حوزه یوروآسیا ملزم به ایجاد بستر مناسب برای اجرای موافقت‌نامه‌های دوجانبه هستند که این موضوع با زیرساخت‌های بخش تجارت در ارتباط است. در صورت اجرای مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، فضای جدیدی در کشور ایجاد می‌شود که علاوه‌‌ بر بسترسازی مناسب، باید اقداماتی در راستای تنظیم مقررات و قوانین منطقه‌ای در تنظیم موافقت‌نامه‌های مذکور نیز انجام شود.

 

تحریم‌های آمریکا اوج وقاحت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتفاقات سال‌های اخیر مانند تحریم موجب تدوین موضوع موافقت‌نامه و مراودات اقتصادی در حوزه سیستم بانکی شده است. هدف اصلی از انجام موافقت‌نامه‌ها برقراری ارتباط و مراودات اقتصادی با سایر کشورها و بالاخص کشورهای حوزه یوروآسیا است. در سال‌های 90 و 91 ایران در صورت نیاز به مراودات اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو بود؛ به‌عنوان مثال در صورت نیاز به مراودات اقتصادی با کشورهای اروپایی، با مشکل تحریم توسط اتحادیه اروپا و در صورت نیاز به مراوده با کشورهای جنوب شرق آسیا و چین با مشکل تحریم سازمان ملل مواجه بود که در صورت عدم رفع تحریم‌های مذکور با عدم پذیرش توسط این کشورها دچار مواجه می‌شد.

خوشبختانه جایگاه فعلی ایران متفاوت بوده و امروزه سازمان و اتحادیه‌ای وجود ندارد که ایران را تحریم کرده باشد؛ در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران نه مورد تحریم اروپا و نه سازمان‌ملل و مراکز بین‌المللی منطقه‌ای است و مشکلات قبل نیز وجود ندارند. تنها مشکل فعلی ایران کشور آمریکا است که به‌واسطه وجود رئیس جمهور نامتعارف خود اقدام به ایجاد تحریم‌های یک‌طرفه و مخالف با موافقت‌نامه برجام با جمهوری اسلامی ایران کرده است. ورود به موضوع برجام صرفا به‌دلیل موضوعات اقتصادی بود و هیچ‌یک از مشکلات مطرح شده امروز از سوی آمریکا ارتباطی با مقوله تفاهم برجام ندارند. ایران با پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای و طرفین مقابل نیز با پذیرش عدم ارائه موضوعات مخالف حقوق مردم ایران موظف به بندهای برجام بودند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران طی زمان موافقت پس از برجام به تمامی تعهدات خود عمل کرده و هیچ گزارشی دال بر عدم ایفای تعهد ایران از سوی سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای گزارش نشد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران بنابر مقررات عمل کرده و این در حالی است که طرف مقابل و به‌ویژه آمریکا نه تنها به وظایف خود عمل نکردند بلکه طلب‌کار نیز هستند. این مساله اوج وقاحت کشور آمریکا را نشان می‌دهد.

در حال حاضر ایالات متحده با اعمال فشار بر کشورهای جنوب شرق آسیا سعی در قطع مراودات اقتصادی این کشورها با ایران را دارد که قطعا این موضوع قابل‌قبول نبوده و از حوزه‌های مختلف مانند حوزه قضایی قابل پیگیری است. امروزه ایران به دنبال دفاع از حقوق خود است. مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قضائیه و ارکان‌های مختلف نظام به‌دنبال انجام تعهدات خود هستند. مذاکرات اخیر با آمریکایی‌ها نیز در ارتباط با موضوع پایبندی طرفین به تعدات خود بود. به‌نحوی که انجام تعهدات منجر به ایجاد مراوده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا شود. امروزه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز توسط آمریکا تهدید به قطع رابطه با ایران می‌شوند که این امر با موازین و قوانین بین‌المللی و منطقه‌ای سازگاری ندارد. آمریکا موظف به انجام وظایف خود طبق قرارداد برجام است اما متاسفانه تاکنون به هیچ‌یک از آن‌ها پاسخ مناسبی نداده است.

 

توافق با کشورهای حوزه یوروآسیا، راه‌حل نجات از تحریم‌ها

امروزه مساله ایران در بحث‌ کشورهای حوزه یوروآسیا مربوط به توافقات با این کشورها مانند روسیه است. روسیه به‌عنوان شاهد رفتار و اقدامات گذشته ایران طبق صحبت‌های اخیر با فضای موجود موافق بوده اما در حوزه اجرا ملزم به تدوین ضوابط و مقررات است. در کنار سخنان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان ظرفیت‌های همکاری مشترک در ارتباط با صادرات و واردات باید به موضوع ضوابط و مقررات نیز توجه شود. پیشنهاد مجلس به رئیس جمهور و معاون و وزیر صمت، ایجاد بستر مناسب جهت همکاری برای مراودات اقتصادی از راه حوزه نظام بانکی است. در صورت عدم تعریف حوزه مذکور، امکان همکاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا وجود نداشته و با چالش روبه‌رو خواهد شد.

اقدامات مواجهه با زیاده خواهی و روحیه استکباری آمریکا از سوی ایران در دستور کار قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مواضع جدید این مسیر را ادامه خواهد داد اما در حوزه عملیات میدانی نیازمند تصمیمات جدی هستیم. اولین مورد مهم و لازم جهت بررسی در این اجلاس، موضوع موافقت‌ نامه‌های همکاری حوزه بانکی، بیمه و مسائل مرتبط در توافق با مسؤولان کشورهای حوزه یوروآسیا است که در صورت بررسی مسائل میدانی و موافق کشورها، این بستر به‌راحتی فراهم خواهد شد. بسترها دارای دو سطح هستند؛ اولین سطح عادی بوده که بهصورت متعارف در دنیا در حال انجام است. اولین درخواست از مجموعه کشورهای حوزه یوروآسیا رعایت حداقل رفتار بانکی و بیمه‌ای و اعتماد به تجار ایرانی جهت ایجاد فضای همکاری در راستای عملیاتی شدن موافقت نامه‌ها است. سطح دوم، اتفاقات در حوزه یوروآسیا است که شرط ایران در این حوزه مراودات بانکی است؛ خوشبختانه اقدامات مثبتی در ماه گذشته انجام گرفته که به‌عنوان مثال می‌توان به حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی و نشست در خصوص اجرای سیاست‌های ارزی اشاره کرد؛ نشست مذکور منجر به ارائه گزارشی از پیمان‌های پولی با کشور روسیه و ترکیه شد.

پیشنهاد بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد ظرفیت تدوین پیمان‌های پولی کشورهای حوزه یوروآسیا بوده که خوشبختانه بستر مراودات با کشور روسیه تقریبا فراهم شده است. پیمان‌های پولی دو جانبه و کم جانبه تقریبا قابل پوشش بوده به‌طوری‌که بخش زیادی از نیازهای مبادلات اقتصادی را شامل می‌شوند. موضوع اصلی در عملیاتی کردن اقدامات مذکور است؛ به‌نحوی که اولین پیشنهاد بنده در این اجلاس به سفرای کشورهای حوزه یوروآسیا این است که هم وزارت امور خارجه ایران به‌عنوان متولی فعلی دیپلماسی اقتصادی از طریق همکاری‌ با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دارائی و بانک مرکزی و هم سفیران سایر کشورها، اقدام به عقد قرارداد پیمان پولی چند جانبه بین کشورهای حوزه یوروآسیا در آینده کنند. این امر از مهم‌ترین اقدامات کشور بوده و مجلس در راستای تحقق این امر اعلام آمادگی می‌کند. دومین پیشنهاد قابل انجام استفاده از ارزهای دیجیتال است که متاسفانه بانک مرکزی با تاخیر به این موضوع ورود کرده اما با تدوین گزارش جامع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع در حال ارائه به صحن علنی مجلس است.

وی گفت: خوشبختانه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استفاده از ارز دیجیتال در کشور موجود است و با ایجاد پلتفرم ارزی پولی دیجیتال امکان استفاده این واحد پولی در حوزه‌های کاربردی وجود دارد. قاعدتا پیمان‌های پولی و ارز دیجیتال به کاهش سیطره دلار در دنیا کمک خواهد کرد، زیرا دلار منجر به بروز مشکلات برای مراودات در ایران و دنیا شده است. پیشنهادات و راهکارهای گفته شده منجر به برداشتن گام‌هایی موثر در جهت رفع مشکلات ناشی از تحریم آمریکا خواهند شد.

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مطالب مرتبط
تحریم‌، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد آورده است
نظام بازار جایگرین ارز 4200 تومانی شود
عدم ثبات اقتصادی و نوسانات ارزی، سدی در مسیر تولید
همکاری با اتحادیه اوراسیا در راستای اقتصاد مقاومتی است
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد آذربایجان
اذرنبش تبریز
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
فولاد متیل
بنر صبانور
بنر صنیع کاوه
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
هفتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و سومین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 70 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

هفتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

هفتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتاد و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

هفتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

هفتادمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

شصت و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصت و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصت و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 70 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: